<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kesäkuussa päättynyt tilikausi 1.7.2013 – 30.6.2014 oli Alfamelle kaikilla mittareilla erinomainen. Liikevaihto kasvoi 8,6 %. Kannattavuus pysyi yrityksen tavoitteiden mukaisesti positiivisena, vaikka laskikin edellisestä vuodesta jonkin verran. Kannattavuuden lasku johtui etupainotteisista panostuksistamme tuotantoomme ja tulevaisuuden kasvuun. Henkilöstömäärä kasvoi tilikauden aikana 28 %.

Viimeisten viiden vuoden aikana yhtiömme liikevaihto on kehittynyt erittäin positiivisesti ja kasvuprosentti kyseiseltä ajalta on 196 %. Henkilöstön määrä on kasvanut samalla ajalla 109 %.

Alfame_Systems_Oy_liikevaihdon_kehitys_2010-2014

Alfame_Systems_Oy_henkilömäärän_kehitys_2010-2014

Asiakkaidemme parhaaseen luottamukseen tähtäävä toimintamallimme on osoittautunut onnistuneeksi valinnaksi. Tämä näkyy erinomaisena ja alati paranevana asiakastyytyväisyytenä, jota myös mittaamme säännöllisesti. Sitoutunut ja osaava henkilöstömme sekä kumppaniverkostomme takaavat asiakkaillemme avoimet, kilpailukykyiset, luotettavat ja häiriöttömät asiantuntijapalvelut.

Tilauskantamme on ollut myös tilikauden jälkeen poikkeuksellisen vahva ja uskomme, että tämä tilanne pysyy jatkossakin, sillä Alfame on solminut useita uusia ja merkittäviä toimitussopimuksia. Kasvumme ansiosta Alfamen tavoitteena on rekrytoida lisää ammattitaitoista henkilökuntaa tarvittaville osaamissektoreille myös tulevalla tilikaudella. Turvallisin mielin kohti tulevaisuutta!