<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alfamen tilikausi 1.7.2014 – 30.6.2015 osui liikevaihdon kasvun suhteen ns. nappiin. Kasvua kertyi 31,3 % ei siis liikaa tai liian vähän vaan juuri tavoitteiden mukaisesti hallitun sopivasti. Liikevoittomme oli 101 949 euroa. Henkilöstömäärä kasvoi tilikauden aikana 35 % ollen tilikauden lopussa 31 henkilöä.

Viiden vuoden aikana yrityksemme liikevaihto on kasvanut pitkällä ajalla tavoitteidemme 30 % vuosikasvun mukaisesti eli mm. viimeisten viiden yhteiskasvuprosentti on 235 %. Henkilöstön määrä on kasvanut samalla ajalla 182 %.

Liikevaihto_2015.jpg

Henkilostomaara_2015.jpg

Asiakkaidemme parhaaseen luottamukseen tähtäävä toimintamallimme on osoittautunut onnistuneeksi valinnaksi. Tämä näkyy erinomaisena ja alati paranevana asiakastyytyväisyytenä, jota myös mittaamme säännöllisesti. Sitoutunut ja osaava henkilöstömme sekä kumppaniverkostomme takaavat asiakkaillemme avoimet, kilpailukykyiset, luotettavat ja häiriöttömät asiantuntijapalvelut.

Tilauskantamme on ollut myös tilikauden jälkeen poikkeuksellisen vahva ja uskomme, että tämä tilanne pysyy jatkossakin, sillä Alfame on solminut useita uusia ja merkittäviä toimitussopimuksia. Kasvumme ansiosta Alfamen tavoitteena on rekrytoida lisää ammattitaitoista henkilökuntaa tarvittaville osaamissektoreille myös tulevalla tilikaudella. Turvallisin mielin kohti tulevaisuutta!