<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

laureaLaurea ammattikorkeakoulu on sopinut Alfamen kanssa Sharepoint -ympäristön kehittämisestä. Sopimus koskee puitejärjestelyä liittyen Sharepoint 2013 –ympäristössä tapahtuvaan sovelluskehitykseen ja asiantuntijapalveluihin. Sopimuksen kohteena on Laurean julkisen ja sisäisen verkkopalvelun sovelluskehitys, asiantuntijakonsultointi, käyttöönotto ja ylläpito Sharepoint 2013 -ympäristössä. Sopimus on sovittu yhdeksi vuodeksi ja sitä on mahdollisuus jatkaa myöhemmin optiovuodella.

Alfame sai vertailussa korkeimman pistemäärän, vahvistaen Alfamen asemaa laadukkaana ja luotettavana sovelluskumppanina.

Julkinen sektori on jo aiemmin osoittanut luottamustaan Alfameen ja tästä kertoo mm. Patentti- ja rekisterihallituksenPäijät-Hämeen kuntien sekä KL-kuntahankintojen kanssa sovitut puitesopimukset.

 

Lisätietoja:

Jukka-Pekka Maskonen

Ratkaisumyyntipäällikkö

040 868 5478

jukka-pekka.maskonen@alfame.com