Jani Haglund

Uusimmat tekstit kirjoittajalta Jani Haglund

Integraatiot ja API

Vaikka API:t eli ohjelmointirajapinnat ovat olleet iät ajat aivan käden ulottuvilla, ovat ne vasta viimeisten vuosien aikana lyöneet itsensä läpi yleiseen tietouteen. API:t onnistuvatkin kuin ihmeen lailla yhdistämään niin tekniset kehittäjät, IT-päälliköt kuin liiketoiminnan paatuneimmatkin konkarit saman pöydän ääreen miettimään API-strategiaa ja mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille.   

Mutta mistä API-hypetyksessä on oikein kyse – lue tästä selkokielinen katsaus aiheeseen!  

Lue blogikirjoitus

Integraatiot ja API

Elämme aikaa, jolloin ohjelmointirajapinnat ovat uusi normi, ja niitä tehokkaasti hyödyntämällä on mahdollista vaikuttaa organisaation asemaan nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämän vuoksi API-strategia on oleellinen osa IT-kokonaisuutta, sillä sen avulla ruokitaan innovatiivista ajattelua, kehitetään yhteistyötä ja parannetaan asiakastyytyväisyyttä.

Lue blogikirjoitus

Digitalisaatio ja johtaminen, Integraatiot ja API

Tivi uutisoi viime syksynä API:en olevan ”uusi Nokia”, eikä syyttä – niin hurjasti ne ovat yleistyneet. Laitteiden ja erilaisten sovellusten määrä tulevaisuudessa vain kasvaa digitalisaation aikaansaannoksena, jolloin integraatiot ja sovellusten väliset yhteenliittymät ovat entistä kriittisempiä. Liiketoiminta pyörii yhä enenevissä määrin tekniikan ympärillä, eikä kehityksen kelkasta pidä jättäytyä – siksi yritys ilman API-strategiaa jää kilpailijoidensa varjoon. 

Lue blogikirjoitus

Integraatiot ja API

Integraatiosta ja automatisoidusta tiedonsiirrosta puhuttaessa monelle tulee varmasti ensimmäisenä mieleen Zapier, joka siirtää tietoa paikasta A paikkaan B. Tiedonsiirto tuo hyötyjä yritykselle kuin yritykselle vähentämällä manuaalista työtä, mutta aivan aukottomia tämänkaltaiset palvelut eivät kuitenkaan ole. Lue, millaisiin tilanteisiin Zapier soveltuu ja millaisessa tilanteessa se taas ei riitä! 

Lue blogikirjoitus

Digitalisaatio ja johtaminen

BPM eli Business Process Management tarkoittaa vapaasti suomennettuna liiketoimintaprosessien hallintaa. Käytännössä BPM:n avulla eri prosesseja voi tarkastella kokonaisuutena sekä kehittää juuri niitä osa-alueita, jotka kipeimmin sitä kaipaavat – BPM:n avulla siis koko yrityksen suorituskykyä on mahdollista parantaa. Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin, millaisia etuja BPM liiketoiminnalle tuo:

Lue blogikirjoitus

Digitalisaatio ja johtaminen

Ei ole lainkaan epätavallista, että ohjelmistorobotiikka (RPA, Robotic Process Automation) ja BPM (Business Process Management) menevät termeinä sekaisin – sen verran usein niihin viitataan samoissa asiayhteyksissä. Niillä on tavallaan sama tavoite, mutta strategiat sen saavuttamiseen ovat eri. Siksi nuo kaksi käsitettä eivät ole ristiriitaisia toistensa kanssa, mutta eivät täysin samakaan asia. Mitä ohjelmistorobotiikka ja BPM sitten tarkoittavat ja miten ne kannattaa valjastaa liiketoiminnan hyödyksi?

Lue blogikirjoitus

Integraatiot ja API

Integraatio tarkoittaa eri tekniikoilla tai alustoilla toteutettujen ohjelmistojen tai järjestelmien toisiinsa liittämistä, jolloin nämä liitetyt osat keskustelevat keskenään. Järjestelmien integrointi varmistaa tiedonkulun sekä tiedon liittymisen toisiin järjestelmiin.

Yksinkertaisimmillaan integraatio voi olla esimerkiksi tiedonsiirtoa kahdesta eri komponentista saman koneen sisällä, ja monimutkaisimmillaan laajoja yhteenliittymiä useiden eri järjestelmien kesken. Toteutustapoja integraatiolle on monia, joista sopivin valitaan organisaation tarpeiden mukaan.

Lue blogikirjoitus

Integraatiot ja API

Integraatiot ovat pitkään olleet kiinteä osa IT-arkkitehtuuria, sillä nykyisin järjestelmiltä osataan vaatia vain parasta mahdollista. Yleensä integraatiot ovat myös erittäin liiketoimintakriittisiä ja vaativat jatkuvaa seurantaa, jolloin IT-hallinnot joutuvatkin panostamaan integraatiotyökaluihin entistä enemmän. Pelkästään järjestelmien integrointi toisiinsa ei nykyisin täytä enää kaikkia vaatimuksia, vaan ehtona voi olla esimerkiksi palvelujen tarjoaminen. Tässä artikkelissa otamme katsauksen integraatioiden kehittymiseen aina 2000-luvulta tähän päivään saakka.
Lue blogikirjoitus

API:t eli ohjelmointirajapinnat ovat olleet ohjelmistotekniikan hyödynnettävissä jo iät ja ajat, mutta vasta viimeisten vuosien aikana niiden käytöstä on tullut entistä helpompaa ja niistä on alettu puhua lähes missä tahansa organisaatiossa. Rajapintojen ansiosta on mahdollista luoda täysin uusia palveluja hyödyntämällä avointa dataa sekä löytää uutta arvoa jo olemassa olevalle tiedolle. Esimerkiksi netin erilaiset hintavertailupalvelut on usein toteutettu API:en avulla keräämällä tietoja eri lähteistä.

Lue blogikirjoitus

Digitalisaatio ja johtaminen

Ohjelmistorobotisaatio ja sen vaikutus liiketoiminnan tehostamiseen on noussut suosituksi puheenaiheeksi viime aikoina, mutta siltikään ei ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetä jokaisessa yrityksessä niin paljon kuin mahdollisuutta olisi. Vaikka teknologian kehittyminen on arkipäiväistynyt ja yrityksissä osataan vaatia tietojärjestelmiltä aiempaa enemmän, tehdään yrityksissä silti valtava määrä rutiinitöitä manuaalisesti. Miksi näihin ei hyödynnettäisi edullisia bittipuurtajia, jotka säästävät aikaa ja vapauttavat työntekijät liiketoiminnalle tuottavampiin työtehtäviin?

Lue blogikirjoitus