<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jokainen yritys on riippuvainen digitaalisen tiedon saatavuudesta. Tietojärjestelmien integraatioita ei välttämättä kuitenkaan muisteta ajatella: kenties ne kuulostavat kovin teknisiltä yksityiskohdilta. Syytä kuitenkin olisi, koska bisneksen kasvu ja hyvinvointi voi olla pitkällä aikavälillä riippuvainen juuri integraatioista. 

Kuinka siis pääset integraatioalustojen maailmaan kiinni helposti, ottamatta riskiä isoista yllätyskuluista? Mitä kannattaa tehdä, jos on tarve saada pian integraatiot kuntoon ketterillä ratkaisuilla, joilla liiketoimintaa saadaan skaalattua ylös? Tutustu esimerkiksi integraatioalusta Dell Boomiin, joka sopii notkeasti moneen eri infrastruktuuriin. Se on nopeita ratkaisuja mutta pitäviä budjetteja arvostavalle nappivalinta.

Ajattele useammin tietojärjestelmien kytköksiä

Yritykset nojaavat nykyään yhä vahvemmin digitaalisiin järjestelmiin. Luultavasti juuri mitään ei firmassa tapahtuisi, jos tieto ei siirtyisi automaattisesti järjestelmästä A järjestelmään B. Lisäksi tiedon verkosto on nykyään niin laaja, ettei sitä noin vaan hahmotakaan. Jotta tiedonkulkua mahdollistavat integraatiot ja APIt saadaan yrityksessä haltuun, ja ylipäänsä dataviidakko kesytettyä, tarvitaan tehokas integraatioalusta.

Integraatioalustojen tehtävä on tarjota yritykselle työkalu, jolla järjestetään keskitetysti eri tietojärjestelmien ja ohjelmistojen välinen tiedonkulku . Sen sijaan, että jokaiselle tietojärjestelmälle tehtäisiin erikseen oma integraatio tai rajapinta erillisenä ratkaisunaan, tiedonkulkua kannattaa hallinnoida yhdestä paikasta keskitetysti. 

Jos tiedonkulusta ja ylipäänsä tiedonhallinnasta ei ole huolehdittu, seuraa siitä helposti arjen työn hidasteita, päätöksenteon ongelmia ja liiketoiminnan menetettyjä mahdollisuuksia. Esimerkiksi:

  • pikkuhiljaa teknistä velkaa ja IT-hankintakuluja alkaa kertyä
  • raportoinnista puuttuu tietoa ja sitä etsitään käsipelillä
  • työaikaa kuluukin enemmän siihen manuaaliseen klikkailuun kuin oikeasti merkityksellisiin ja lisäarvoa tuottaviin asioihin.

Lataa opas ICT liiketoiminnan pelinrakentajana


Lue lisää aiheesta uudesta oppaastamme: 
”ICT liiketoiminnan pelinrakentajana
– opas tiedonhallintaan ja arkkitehtuuriin”

 

Manuaalisen klikkailun määrälle saattaa sokeutua, mutta jatkuvaa ja rasittavaa käsipelillä säätämistä ei kannata jaksaa loputtomiin. Tiedon siirtyminen järjestelmien välillä on välttämätöntä automatisoida, jos halutaan pitää huolta yrityksen kilpailukyvystä ja työntekijöiden hyvinvoinnista myös tulevaisuudessa.

Käytännön tasolla integraatioista yleensä vastaa yrityksen IT-osasto tai ohjelmistokehityskumppanit tai molemmat. Liiketoimintapäättäjien tehtävä on varmistaa, että integraatioihin ja arkkitehtuuriin on aina varattu riittävästi resursseja, ja että tietojärjestelmien hyvinvointi on agendalla.

Tiedonhallintaa voi tehostaa nopeastikin integraatioalustalla

Kun haluat välttää kustannusten ja riskien kertymisen, tai nyt olisi tarve päästä äkkiä tietojärjestelmäsuosta ylös, hyvä valinta on ketterä IPaaS-integraatioalusta. Jos tietojärjestelmät ovat kriittisiä mutta integraatioiden kehitystyö on vielä alkutekijöissään, sopii tarpeeseen nopea ja vaivattomasti käyttöön otettava integraatioalusta. Hyötyä on myös skaalautuvuudesta tarpeen ja tilanteen mukaan.

Dell Boomi on hyvä esimerkki kevyesti käyttöönotettavasta integraatioalustasta. Se on sopiva muun muassa silloin, kun yrityksessäsi on vasta muotoutumassa tapa huolehtia integraatioista, koska se on graafinen ja helppo käyttää: valmiista rajapintakirjastosta voi pudotusvalikosta valita tarvitsemansa. Sen avulla integraatioita voidaan myös toteuttaa nopeasti ja ketterästi.

Integraatiokehityksen nopeutuminen tuottaa taloudellista hyötyä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Dell Boomilla hyötyjä jokapäiväisessä työssä voi nähdä nopeasti. Integraatioalusta saadaan nopeasti käyttöön ja integraatioiden toteutus käyntiin. Samalla luodaan alusta asti  hyvät perustukset tiedon hyödyntämiselle liiketoiminnassa. Boomin avulla integraatioiden ja ohjelmointirajapintojen kehitys saadaan käyntiin niin, että sisäisesti jää myös paukkuja huolehtia liiketoiminnan kehittämisestä.

Boomin kaltaisella integraatioalustalla liiketoiminnan kasvattamiseen voi saada siis lisää potkua. Erilaisia integraatioita on helppoa ja nopeaa kokeilla, ja integraatioiden turvin voidaan vaikkapa tuotteistaa uusia palveluita. Innovoiminen ei jää kiinni puuttuvasta tiedosta, ja kaupan päälle sisäisiä resursseja on helpompi ohjata arvokkaimpaan ja hyödyllisimpään tekemiseen.

Budjetti- ja turvallisuustietoisille sopii hybridialusta

Pilvipalveluiden etuihin kuuluu yleisesti helppo ja taloudellisesti kätevä mahdollisuus skaalata palvelun laajuutta niin ylös kuin alas. Boomin kaltainen pilvipohjainen integraatioalusta ei siitä poikkea. Yrityksen ei tarvitse heti ennakoida käyttötarvettaan vaikkapa viiden vuoden päähän, vaan käyttö voidaan aloittaa nykytilanteen mukaan. Boomi on myös helppo budjetoida, koska lisenssimaksuun kuuluu kaikki ylläpitokulut.

Hybridipohjaisuus tekee Dell Boomista vielä paremman: se on toki pilvipohjainen, mutta koska siihen yhdistyy myös on-premise-puoli, se on ketterä asentaa kaikkiin infrastruktuureihin. Boomilla voi asentaa myös korkean saavutettavuuden ympäristön.

Boomi-alustan kehityksessä huolehditaan myös sen turvallisuudesta – lue lisää esimerkiksi yhdysvaltalaisesta FedRAMP-autorisoinnista, jossa on varmistettu, että Boomi käyttää dataa pilvialustoilla turvallisesti, säädösten mukaisesti ja jatkuvasti kehittäen.

Haluatko sinäkin tehdä tiedonkulusta helpompaa, helpommin?

Havahduitko juuri siihen, että teillä ei ole suotu suosiota ja kehitystyötä integraatioalustoille viime aikoina, ja itse asiassa nyt olisi aika hyvä hetki skarpata? Tunsitko liikahduksen sisälläsi hybridimuotoisen ja ketterän alustan Dell Boomin kohdalla? Me voimme auttaa. 

Alfame on vuoden 2020 alusta sertifioitu Dell Boomi -asiantuntijaksi. Vuosien integraatiokokemuksella ja tällä viime vuosina huimasti suosiotaan kasvattaneella alustalla mahdollistamme, että yrityksesi liiketoiminnan menestys ei kompastu tietojärjestelmien siiloutumiseeen.

Ota meihin yhteyttä!