<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Seurantatiedot yhteen paikkaan

Mannerheimin Lastensuojeluliitto tunnisti tarpeen kaikille yhteiselle seurantasovellukselle, josta voisi seurata paikallisyhdisten tarpeita, toimenpiteitä ja tuloksia. MLL päätti kääntyä Alfamen puoleen, ja syntyi seurantasovellus Arvo.

"Ennen kullakin työntekijällä saattoi olla oma Excel- tai Word-tiedosto tai paperilappu jossain. Nyt kaikki tiedot ja tarpeet vapaaehtoistoiminnan tukemiseen on seurantasovelluksessa."

Tarja Satuli-Kukkonen, perhekeskustoiminnan päällikkö.

Seurannan työvälineiden kaipuu aloitti odotettua laajemman yhteistyön

Mannerheimin Lastensuojeluliitolla oli haaste saada tietoa piirien ja paikallisyhdistysten toiminnasta. Toiminnan vaikutusten seurantaan ei ollut yhtenäistä tapaa ja tieto oli levällään. Tarvittiin siis ratkaisu, joka toisi kaiken seurantatiedon yhteen paikkaan, jotta MLL:ssä voitaisiin seurata vapaaehtoisten ja yhdistysten tarpeita, toimenpiteitä ja tuloksia.

MLL valitsi kumppanikseen Alfamen, integraatioiden ja tietojärjestelmien toimittajan. Lopputuloksena syntyi paikallisyhdistysten seurantasovellus, joka sai nimekseen Arvo. 

MLL:n ja Alfamen yhteistyö alkoi jo aiemmin, kun Alfame toteutti tietokantaprojekti Koko kansan leikkipankin. Luotto Alfameen syntyi kokemuksesta, että Alfamella on aito halu lähteä tekemään sellaista sovellusta, joka palvelisi tilaajan tarvetta. 

– Tiesimme, että Alfamen kanssa yhteistyö sujuu. Heillä on positiivinen ote, ratkaisuhenkisyyttä ja halua kehittää niin itseä kuin asiakasta, kertoo MLL:n perhekeskustoiminnan päätös Tarja Satuli-Kukkonen. 

Toive kasvoi, projekti poiki toisen

Seurantasovellusprojektin alussa MLL:lle ei ollut vielä täysin selvää, millaista ratkaisua konkreettisesti haluttiin kehittää. Lopulta kirkastui, mitä toiminnallisuuksia tulevalta sovellukselta odotettiin, ja projekti pilkottiin kahteen osaan: vapaaehtoistoiminnan ammatillisen ohjauksen seurantaan ja MLL:n toiminnan tilastointiin. Näistä ensimmäinen syntyi vuonna 2018, ja toinen on yhä tekeillä.

Vaikka toiveet sovelluksesta lopulta kasvoivat alkusuunnitelmaa isommaksi, MLL sai lopulta jopa enemmän kuin oli pyytänyt ja toivonut projektin alussa. 

– Olemme äärimmäisen kiitollisia siitä, miten joustavia Alfamella oltiin, Satuli-Kukkonen vakuuttaa.

MLL uskalsi tuoda murheensa ja mietteensä avoimesti esiin Alfamelle. 

– Luotamme siihen, että kun otamme yhteyttä Alfamen yhteyshenkilöön, ongelmat lähtevät ratkeamaan.

Vuoropuhelu on tällaisissa hankkeissa tärkeää: asiakkaan on kerrottava toiveistaan, ja kehittäjän on tarvittaessa rohkeastikin tönäistävä asiakasta kohti selkeää määrittelyä. Yhteistyö on yksi Alfamen arvoista, ja se näkyy aina asiakastyössä.

Kaikki tiedot yhdessä paikassa auttavat päätöksenteossa

Arvon myötä MLL:llä on vain yksi yhteinen työkalu seurantaan ja raportointiin. 

Arvosta näkee reaaliaikaisesti, mitä tarpeita paikallisyhdistyksissä on, mitä toimenpiteitä tarpeiden täyttämiseksi tehdään, ja mitä tuloksia syntyy. Tietoa kertyy koko ajan lisää, ja se auttaa tekemään päätöksiä esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan ammatillisesta ohjauksesta ja koulutuksesta. Seurannasta saatu tieto vaikuttaa suoraan siihen, miten ja millaista tukea paikallisyhdistyksille tarjotaan.

Kun työkalu vielä kunnolla vakiintuu, se tulee vähentämään raportointiin kuluvaa työaikaa.

Kunnat ja järjestöt voisivat seurata toimintansa tuloksia enemmän

MLL on avoin kansalaisjärjestö, mutta toimii osittain samalla tavalla kuin yrityksetkin. Tuloksellisuudella on siis väliä. Rahoittajat, eli MLL:n tapauksessa esimerkiksi Veikkaus, odottaa järjestön osoittavan, mihin ja miten rahat on käytetty. 

Satuli-Kukkonen kertoo, että järjestöissä on tehty vastaavaa seurantatyötä pitkään. 

– Aina on mietitty, mitä järjestöissä tehdään ja miten sen vaikutuksia seurataan.

Satuli-Kukkonen arvelee, että muuallakin vastaavaa järjestelmällistä seurantaa voisi tehostaa digitaalisilla ratkaisuilla, jotta eri lähteiden tiedot olisi helpompi yhdistää. Satuli-Kukkosen mielestä etenkin tällaisissa tilanteissa Alfame on hyvä yhteistyökumppani muillekin järjestöille ja kolmannen sektorin toimijoille.

 

Mannerheimin lastensuojeluliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. MLL:llä on 548 paikallisyhdistystä ja 10 piiriä. Keskusjärjestö sijaitsee Helsingissä.

MLL:n kotisivut

 

 

 

 

 

 

Kuulostaako hyvältä? Ota yhteyttä myyntiimme!
Ota yhteyttä