<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Automatisoitu identiteetinhallintajärjestelmä (IDM) säästää aikaa ja rahaa sekä parantaa vikasietoisuutta 

Rastor-instituutti siirtyy Alfamen kanssa tehdyn yhteistyön myötä manuaalisesta ja aikaavievästä käyttäjähallinnasta automatisoituun toimintamalliin, jossa opiskelijoiden käyttäjätunnusten koko elinkaari hoituu tehokkaasti keskitetyn identiteetinhallintajärjestelmän (identity management, IDM) kautta. Myös integraatioiden mahdollisista vikatilanteista selvitään nopeammin, kun niiden hallinta ei ole enää yhden työntekijän varassa.

Hyvän ja toimivan IDM-ratkaisun avain on toimiva integraatioarkkitehtuuri, jonka kehittämiseen yhteistyössä myös panostettiin.

Rastor-instituutti kiittää Alfamea erityisesti nopeista vasteajoista ja perusteellisesta dokumentaatiosta, joka auttoi tiiviin yhteistyön etenemisessä sujuvasti. Korkean teknisen integraatio-osaamisen lisäksi näkemystä löytyi laajemminkin: integraatioita tarkastellaan aina osana suurempaa kokonaisuutta, jotta tekeminen olisi mielekästä nyt ja jatkossa. 

“Alfamen IDM-ratkaisu voisi sopia koulutusorganisaatioiden lisäksi esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle, jossa myös on tyypillisesti suuria käyttäjämääriä.”

Järjestelmien yhtenäistäminen edellytti myös käyttäjähallinnan järkeistämistä

Koulutus- ja kasvatustoimialan liiketoiminta perustuu vahvasti henkilötiedon varaan: opiskelija- ja koulutustietoa luodaan ja siirretään eri järjestelmien välillä palvelujen tarjoamiseksi ja laskuttamiseksi. Opiskelijatiedon hallinnalla on toimialalla kuitenkin tyypillisesti kaksi piirrettä, jotka yhdessä aiheuttavat tehottomuutta ja harmaita hiuksia:

 1. Järjestelmien käyttäjiä, eli opiskelijoita, on sadoista jopa kymmeniin tuhansiin
 2. Tilejä hallinnoidaan usein manuaalisesti

”Totesimme Rastor-instituutilla, että käyttäjähallinnan kehittäminen ja automatisointi on välttämätöntä, etteivät ongelmat räjähdä käsiin. Kun tilejä hallitaan manuaalisesti, on elinkaaren hallinta vaikea, ellei peräti mahdoton tehtävä. Vaikka opiskelijan opinnot päättyisivät, voi tilejä jäädä lojumaan”, Rastor-instituutin sovellusarkkitehti Hannu Luode kommentoi.

Yhteistyön taustalla vaikutti myös kahden eri koulutustoimijan yhdistyminen, kun Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät virallisesti Rastor-instituutti nimen alle vuoden 2020 alussa. Tieto täytyi saada kulkemaan lukuisien järjestelmien välillä paitsi organisaatiosta toiseen, myös esimerkiksi ilmoittautumisjärjestelmistä laskutukseen ja oppimisalustoilta toiminnanohjausjärjestelmiin. 

Myös käyttäjähallinan automatisointi vaati toimivaa integraatioarkkitehtuuria, mutta tiedonkulkuun ja integraatioihin oli organisaatioissa historiallisesti hyvin poikkeavat lähestymistavat:

 • Markkinointi-instituutissa oli ennestään tehty integraatioita ja prosessiautomaatiota, mutta ongelmia lähestyttiin yksittäisten tarpeiden näkökulmasta ja toteutukset olivat pitkälti yhden ihmisen varassa. Tiedonsiirron ja integraatioiden kokonaisuus oli jäänyt liian vähälle huomiolle, joten sekalaiset teknologiat tekivät hallinnasta monimutkaista ja aikaavievää.
 • Rastorissa puolestaan integraatioita oli toteutettu varsin vähän ja tietoa siirrettiin paljolti manuaalisesti järjestelmien välillä. 

“Koimme, että Alfamen IDM-ratkaisu tuo pitkällä aikavälillä rahallista ja ajallista säästöä, kun käyttäjä- ja pääsynhallinta on automatisoitu. Myös virheiden määrä pienenee ja näin tietosuoja paranee manuaalisen siirtelyn jäädessä pois”, Luode tiivistää.

Tavoitteena automatisoitu toimintamalli ja järjestelmä käyttäjähallintaan 

Yhteistyö  aloitettiin luomalla integraatioväylä ja todentamalla Alfamen toimintamalli yksittäisen integraation toteutuksella, eli niin kutsulla Proof-of-Concept -integraatiolla (PoC). Tämän jälkeen yksittäisiä integraatioita toteutettiin vielä kolme, kunnes yhteistyö laajennettiin kattamaan opiskelijaympäristön käyttäjähallinnan automatisointi IDM-järjestelmän avulla. Toimivan IDM-ratkaisun tarjoamiseksi yhteistyössä määriteltiin ja yhtenäistettiin integraatioiden tekoa Rastor-instituutilla yleisemminkin.

Yhteistyön aikana syntyneen IDM-järjestelmän tehtävä on hallita opiskelijan käyttäjäoikeuksien elinkaari aina tunnusten luomisesta tilien poistoon – automaattisesti. Opiskelija puolestaan saa pääsyn kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin yhdellä tunnuksella ja salasanalla.

“Valitsimme Alfamen kumppaniksi, sillä halusimme löytää juuri integraatiomaailmaan profiloituneen toimittajan, jolla on korkea tekninen osaaminen, vakuuttavat referenssit ja joka on sopivan kokoinen. Alfame otti kokonaisuuden alusta asti huomioon”, Rastor-instituutin ICT-johtaja Timo Soikkeli  kertoo kumppanin valinnasta.

Yhteistyö säästää aikaa ja rahaa sekä lisää toimintavarmuutta

Yhteisiin järjestelmiin siirtymisen ja käyttäjähallinnan automaation myötä Rastor-instituutin henkilöstön aikaa säästyy tärkeämpään tekemiseen. Alfamen IDM-ratkaisu on lisäksi skaalautuva, joten se taipuu myös käyttäjämäärien kasvuun vanhaa toimintamallia joustavammin. Uuden IDM-järjestelmän myötä säästöä syntyy myös lisenssimaksuissa, sillä tehdyt ratkaisut perustuvat avoimeen lähdekoodiin. Lisäksi tiedon laatu on parantunut, sillä työntekijöiden ei enää tarvitse syöttää tietoja eri järjestelmiin useaan otteeseen.

Soikkelin mukaan yksi suurimmista saavutuksista liittyy kuitenkin vikasietoisuuden paranemiseen pullonkaulojen poistuessa. 

”Aikaisemmin integraatio-osaamisemme oli yhden henkilön varassa. Yhteistyömme myötä käytännössä kuka tahansa ICT-osastomme sisällä pystyy selviytymään mahdollisista vikatilanteista.  Esimerkiksi verkko-oppimisympäristöjen käytössä näkyy, että ongelmat saadaan ratkaistua jopa minuuteissa. Vikatilanteissa järjestelmät eivät ole kauaa nurin, eivätkä hommat seiso, kun opiskelija yrittää opiskella”, Soikkeli tiivistää.

Rastor-instituutti on ollut erityisen tyytyväinen Alfamen vasteaikoihin ja perusteelliseen dokumentaatioon: ”On arvokasta, että dokumentaatio on olemassa ja ajan tasalla. Muutostilanteet hoituvat tällöin sujuvasti, vaikka alkuperäiset tekijät eivät olisi enää mukana tiimissä. Myös uusien työntekijöiden perehdytys projektiin sujuu dokumentaation ansiosta hyvin”, Luode kiittelee.

Alfamen arvot yhteistyö, hakkeruus ja sisukkuus näkyvät Soikkelin ja Luoteen mukaan myös Rastor-instituutille päin päivittäisessä tekemisessä.

”Ei nosteta hanskoja pystyyn”, Soikkeli kuvailee. ”Hakkeruus ja jatkuva kehittyminen näkyivät käytännössä esimerkiksi siinä, että vaikka tiimillä ei ollut ennestään osaamista Dynamicsista, he opettelivat sen.”

Näitä teknologioita käytimme:

 • Java
 • Mule ESB CE  3.9
 • Mule Kernel 4
 • Activiti prosessiautomaatio
 • GitHub
 • Spring 
 • Maven 
 • Docker
 • PostgreSQL
 • MariaDB

 

Koulutusalan toimijat järjestelmien ja käyttäjätunnusten viidakossa – tarvitsetteko apua?

Työskenteletkö oppilaitoksessa? Tutustu Alfamen palveluihin koulutus- ja kasvatusalalle! Tarvitsitpa sitten perinteistä integraatiokehitystä, arkkitehtuurikartoituksia tai IAM- ja IDM-ratkaisuja ilman lisenssimaksuja,  Alfamelta saat osaavan, kokeneen ja ketterän tiimin.

Tutustu myös muihin referensseihimme!

Rastor-instituutti logo

Rastor-instituutti

Rastor-instituutti on osaamisen kehittämisen ja työllistämisen palveluita tarjoava toimija, joka kouluttaa yrityksiä ja yksilöitä liiketoiminnan keskeisillä osa-alueilla, kuten esimiestyö ja johtaminen, talous ja rahoitus, markkinointi ja viestintä, myynti ja asiakkuudet, tuotekehitys ja palvelumuotoilu, HR, yrittäjyys, työnjohto, sekä tekniikka ja rakentaminen. Rastor-instituutti on myös oppisopimuskouluttaja ja järjestää Opetushallituksen virallisia ammatillisia tutkintoja.

Osaamisen kehittämisen lisäksi Rastor-instituutti toteuttaa työllistämisen palveluita, joilla turvataan osaavan työvoiman saatavuus ja näin varmistetaan suomalaisten yritysten kasvu. Työllistämisen palvelut muodostuvat rekry-, täsmä- ja muutoskoulutuksista sekä muutosturvapalveluista.

www.rastorinst.fi 

 

 

 

 

 

 

Kuulostaako hyvältä? Ota yhteyttä myyntiimme!
Ota yhteyttä