<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Teollisen internetin ratkaisu paineilmajärjestelmien analysointiin

Lue kuinka Alfame ratkoi Sarlinin paineilmajärjestelmien analysointijärjestelmän modernisaation haasteet. 

Analyysijärjestelmän modernisointi helpottaa myyntiä

”Alfamella on hyvää kokemusta avoimen lähdekoodin tekniikoista ja web-pohjaisista ratkaisuista, myös Liferay alustana soveltui hyvin tarpeeseemme.”

Sami Nyman,
Development Manager, Sarlin Oy

Sarlin tekee teollisuuden paineilmajärjestelmien analysointipalvelua, jossa dataloggerit keräävät tietoja muun muassa paineilmaverkon paineista ja kompressorien virroista.

Aiemmin analysoinnin raportointityökaluna on käytetty Windowsin työpöytäohjelmaa, joka oli suunniteltu vain Sarlinin käyttöön. Sarlinilla päätettiin kehittää analysointipalvelua, koska se on havaittu erinomaiseksi myynnin työkaluksi.

Toimeksianto

Sarlin antoi Alfamelle toimeksiannon helppokäyttöisen webpohjaisen työkalun rakentamiseksi, jota myös Sarlinin ulkomaiset jälleenmyyjät voivat käyttää. Työkalu toteutettiin Liferay-teknologialla, joka portaalina tarjoaa etuja extranetin toteuttamiseen. Raportit jatkojalostetaan analyyseiksi, joiden perusteella määritellään asiakkaan energiatehokkuutta lisäävät toimenpiteet.

Ratkaisussa käytettiin muun muassa seuraavia teknologioita:

Liferay, Java, HTML5, Spring Framework, Apache Camel, Hibernate, jQuery, jqPlot, JasperReport, JSON, JUnit, mockito, iReport, opensagres xdocreport

Tuloksena hyötyjä jälleenmyyjille

Jo nykyisellään perusdatan muodostaminen helppolukuisiksi graafeiksi on helpottunut merkittävästi. Tulevaisuudessa webpohjaisen ja helppokäyttöisen työkalun ansiosta Sarlinin ja sen jälleenmyyjien myynti kykenee nopeasti ja vaivattomasti tuottamaan asiakkaalle korkealaa- tuista näkemystä ja luomaan energiatehokkuut- ta sekä kustannussäästöjä lisääviä ratkaisuja.

Sarlin Oy Ab on teollisen paineilman, automaa- tion sekä ympäristöystävällisen energiateknologian edelläkävijä. Sarlin toteuttaa asiakkailleen sopivimmat teknologiaratkaisut ja hoitaa niiden ylläpidon ja huollon. Yrityksellä on syvällinen ymmärrys suomalaisesta teollisuudesta ja näkemystä teollisen internetin mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittäjänä.

Sarlin

Kuulostaako hyvältä? Ota yhteyttä myyntiimme!
Ota yhteyttä