<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alfame on hyväksytty toimittajaksi Hanselin dynaamiseen hankintajärjestelmään. Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) on täysin sähköinen hankintamenettely, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville tarjoajille koko kestonsa ajan. Päästäkseen osaksi järjestelmää on yrityksen täytettävä soveltuvuusvaatimukset.

Hanselin dynaaminen hankintajärjestelmä on sekä tarjoajalle että hankintayksikölle nopeampi ja tehokkaampi tapa hoitaa kilpailutuksia, kun manuaalinen työ on minimoitu sähköistämisen avulla.

Dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS eroaa puitejärjestelystä

Hanselin dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS (Dynamic Purchasing System) on sähköinen, kaikille soveltuvuusehdot täyttäville tarjoajille avoin hankintamenettely. Järjestelmä on avoin koko sen keston ajan, jolloin sinne hyväksytään soveltuvuusvaatimukset täyttäviä toimittajia koko hankintajärjestelmän keston ajan. Tämä onkin suurin ero verrattuna puitejärjestelyyn.

Lisätietoa Hanselin dynaamisesta hankintajärjestelmästä.

Lisätietoa Hanselista

Valtion yhteishankinnoista huolehtii Hansel, joka on valtion omistuksessa ja valtiovarainministeriön ohjauksessa oleva voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Hansel toimii valtion yhteishankintayksikkönä ja se tarjoaa asiakkailleen valmiiksi kilpailutetun valikoiman tuotteita ja palveluita. Hanselin asiantuntijat ovat perehtyneet julkisiin hankintoihin, kilpailuttamiseen ja sopimusoikeuteen.

Voit lukea lisää Hanselista täältä.

Ota yhteyttä

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Janne Tirkkonen, janne.tirkkonen@alfame.com, puh. 044 906 2216.