Tietosuoja­seloste

Voimassa 1.9.2017 alkaen toistaiseksi

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, miten Alfame Systems Oy käsittelee henkilötietoja

Alfame Systems Oy käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti ennen verkkosivustomme käyttöä taikka lomakkeiden täyttämistä sivuillamme.

Alfame Systems Oy varaa itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Koska Alfame Systems Oy kehittää palvelujaan ja verkkosivustoaan jatkuvasti, pyydämme sinua käymään tällä sivustolla aika ajoin.

Hyväksyt tämän tietosuojaselosteen käyttämällä www.alfame.com -verkkosivustoa, täyttämällä lomakkeen www.alfame.com -verkkosivustolla, täyttämällä tiedot rekrytointijärjestelmäämme, käyttämällä Whistleblowing-ilmoituskanavaamme, tilaamalla uutisviestejämme, blogejamme tai muita julkaisuja tai täyttämällä rekrytointihakemuksen.

Rekisterinpitäjänä toimii Alfame Systems Oy, Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki, Puh: 06 834 9695, Sposti: tuki@alfame.com, yhteyshenkilö: Janne Tirkkonen. Rekisterin pääasiallisena tarkoituksena on toimia Alfame Systems Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterinä sekä rekrytointirekisterinä.

Alfame Systems Oy kerää käyttäjästä tietoja kun käyttäjä käyttää Alfame Systems Oy:n verkkosivustoa, täyttää työnhakulomakkeen, lataa materiaalia tai päivittää tietojaan. Alfame Systems Oy:n verkkosivustolla on osioita, joita on mahdollista käyttää ilman tietojen täyttämistä. Kuitenkin ladattaessa materiaalia tai täytettäessä rekrytointijärjestelmämme työnhakulomake keräämme ainakin seuraavat tiedot: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, yrityksen nimi (ei työnhakijoilta), puhelinnumero, mahdolliset markkinointiluvat ja suostumukset, kiinnostuksen kohteet sekä työnhakijoiden osalta mahdolliset liitteet (kuten Ansioluettelo (CV), hakemusteksti, mahdolliset todistusjäljennökset).

Alfame Systems Oy:n markkinointirekisteriin (sähköpostilistalle) on yleensä mahdollista rekisteröityä pelkällä sähköpostiosoitteella.

Kun käyttäjä vierailee Alfame Systems Oy:n verkkosivustolla, käyttäjän tietokone lähettää automaattisesti tiettyjä teknisiä ja muita tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja tieto siitä, mitä kautta käyttäjä tuli sivustolle). Alfame Systems Oy kerää myös evästeiden avulla tietoja siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa. Tämän tietosuojaselosteen Evästeet -osiossa on tästä tarkempaa tietoa.

Syöttämällä henkilötietoja Alfame Systems Oy:n verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Alfame Systems Oy:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Alfame Systems Oy kerää ja käyttää henkilötietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamiseen, asiakastietojen ja käyttäjätunnusten ylläpitämiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi, Palveluiden tarjoamiseksi ja toimittamiseksi, laskutukseen, Alfame Systems Oy:n liiketoiminnan, verkkosivuston ja Palveluiden kehittämiseksi, suunnittelemiseksi ja analysoimiseksi, rekrytointiin, yhteydenottopyyntöihin vastaamiseksi sekä markkinointitarkoituksiin.

Whistleblowing-ilmoituskanavassamme voit halutessasi tehdä ilmoituksen täysin anonyymisti. Mikäli liität ilmoitukseesi liitetiedostoja, järjestelmä poistaa niistä tunnistamiseen liittyvät metatiedot automaattisesti.

Alfame Systems Oy käyttää ulkopuolisia alihankkijoita ja palveluntarjoajia Palveluiden tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi ja henkilötietoja voidaan luovuttaa tällaisille alihankkijoille mikäli ja vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen. Pyrimme tällaisissa tilanteissa varmistamaan, että henkilötietoja siirretään ja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lain mukaisesti. Joltain osin tällaiset alihankkijat tai palvelimet joilla tietoja käsitellään saattaa sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Käyttäjä hyväksyy myös sen, että Alfame Systems Oy saa luovuttaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi.

Alfame Systems Oy:n verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä muille sivustoille tai sisältää sisältöä muilta sivustoilta. Tällaiset sivustot eivät ole Alfame Systems Oy:n määräysvallassa eikä Alfame Systems Oy vastaa niiden sisällöstä. Mikäli käyttäjä vierailee linkitetyllä sivustolla, sivuston käyttö tapahtuu kyseisen sivuston oman tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa kieltää omien henkilötietojen käyttö markkinointitarkoituksiin. Tällainen pyyntö voidaan tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tuki@alfame.com.

Käyttäjä sitoutuu antamaan Alfame Systems Oy:lle paikkansapitäviä tietoja täyttäessään lomakkeen Alfame Systems Oy:n verkkosivustolla. Käyttäjä voi pyytää poistamaan, muuttamaan ja päivittämään tietojaan ottamalla yhteyttä Alfame Systems Oy:ön. Käyttäjä voi myös milloin tahansa ottaa yhteyttä Alfame Systems Oy:ön tarkistaakseen omat tietonsa ja niiden oikeellisuuden. Alfame Systems Oy korjaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet tiedot.

Alfame Systems Oy ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.

Alfame Systems Oy säilyttää henkilötietoja palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Alfame Systems Oy:n keräämiä ja käsittelemiä henkilötietoja pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Henkilötietoihin liittyvissä asioissa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tuki@alfame.com tai puhelimitse 06 834 9695.

Evästeet

Alfame Systems Oy käyttää evästeitä (cookies) verkkosivuillaan www.alfame.com, jotta se voisi tarjota parhaan mahdollisen käyttökokemuksen verkkosivustonsa kävijälle.

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat Alfame Systems Oy:lle tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Alfame Systems Oy saattaa hyödyntää evästeitä palveluidensa ja verkkosivustonsa kehittämiseksi, verkkosivustonsa käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa Alfame Systems Oy:n verkkosivuston toimivuutta.