<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alfamen tiedote 9.2.2021 | Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kilpailutti strategiansa kannalta keskeiset sovelluskehityksen asiantuntijapalvelut ja valitsi kumppanikseen Alfamen. PRH uskoo sovelluskehityksessä avoimeen lähdekoodiin ja kertoo palvelujen digitalisoinnin olevan lähivuosina toimintansa painopisteenä.

Alfame on voittanut PRH:n sovelluskehitykseen ja projektipäällikköpalveluihin keskittyneen kilpailutuksen. Sopimus on kolmen vuoden mittainen ja siinä on optio sopimuksen jatkamiseksi kahdella vuodella. PRH arvioi kilpailutuksessaan hankittavan työn määräksi 8–10 henkilötyövuotta vuoden 2021 aikana ja jatkossa 8–12 henkilötyövuotta vuosittain sopimuksen keston ajan. Alfamen tarjouksen hinnoittelun mukaan sopimuksen alustava arvo on 3,8–6,3 miljoonaa euroa riippuen sopimuksen kestosta. Työmääräarviot ovat alustavia ja yhteistyön lopullinen laajuus määräytyy yhteistyön aikana.

Sopimus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle Alfamen ja PRH:n välillä. PRH kertoo kilpailutuksen materiaaleissa, että palvelujen digitalisointi ja sähköinen asiointi ovat sen toiminnan painopisteenä lähivuosina. Alfame on toiminut PRH:n kumppanina sen kahdessa keskeisessä kehittämishankkeessa, jotka ovat järjestelmien yhtenäistämishanke ja patentin käsittelyjärjestelmän uusiminen. Yhteistyö näiden projektien parissa jatkuu myös uuden sopimuksen puitteissa.

PRH kommentoi avoimen lähdekoodin sovelluskehitystä kilpailutuksen materiaaleissa: “Avoimilla ratkaisuilla on rakennettu PRH:n järjestelmien yhteentoimivuutta varmistamalla tiedonkulku sekä PRH:n omiin järjestelmiin, että eri yhteistyötahojen järjestelmiin. PRH:n toiminnan sujuvuuden ja ylläpidettävyyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sisäisten toimintojen prosesseja yhtenäistetään ja samalla järjestelmien arkkitehtuureja, rakennetta ja toteutusta yhdenmukaistetaan. Sovelluskehitystyö on avainasemassa myös tiedonhallintalain jalkauttamisessa PRH:ssa.”

PRH:n kilpailutus on jo toinen suuri julkishallinnon kilpailutusvoitto Alfamelle parin kuukauden sisään: Alfame voitti yhdeksän miljoonan arvoisen sähköisen asioinnin palvelukokonaisuuden KEHA-keskuksen 3.12. päättyneessä kilpailutuksessa. Yli 30 prosentin vuosikasvua tekevän Alfamen liikevaihto 6/2020 päättyneellä tilikaudella oli 5,7 miljoonaa euroa. Voitetuilla kilpailutuksilla on merkittävä vaikutus yrityksen kasvuodotuksiin. 


LISÄTIEDOT

Samuli Soini
Ratkaisukonsultti
Julkishallinto & B2B
0400 655 533
Lähetä sähköpostia