Alfame_google_slides_design_Pääotsikko_15
25.08.2023 Uutiset

Alfamelle uusi julkishallinnon asiakkuus ⎯ tavoitteena yhdenmukainen arkkitehtuuri

Alfame toimittaa Palkeille integraatiokehityksen asiantuntija- ja konsultointipalveluja. Palkeet on Alfamelle uusi asiakas.

Alfame voitti Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) kilpailutuksen integraatiokehityksen asiantuntijatehtävistä. Kilpailutukseen jätti tarjouksen kaikkiaan kuusi toimittajaa.

Alfame tukee Palkeiden asiantuntijoita integraatioarkkitehtuurin esiselvitysprojektin tuottaman tavoitetilan saavuttamiseen liittyvässä projektityöskentelyssä. Alfamen tarjoamiin asiantuntija- ja konsultointipalveluihin sisältyvät muun muassa seuraavat työkokonaisuudet:

  • Projektisuunnitelman laadinta yhteistyössä Palkeiden kanssa
  • Integraatioarkkitehtuurin esiselvityksessä tuotetun toimenpidesuunnitelman toteuttaminen osana projektiryhmää
  • Toimiminen integraatioarkkitehdin, teknisen projektipäällikön tai kehittäjän roolissa
  • Osallistuminen integraatioihin ja integraatioarkkitehtuuriin liittyvään projektityöhön

Palkeet on Alfamelle uusi asiakas. Hankkeen kesto on 14 kuukautta ja resurssitarpeen arvioidaan olevan 200 henkilötyöpäivää sopimuskauden aikana.

“Hienoa päästä tekemään yhteistyötä uuden julkishallinnon toimijan kanssa. Pitkä kokemuksemme julkishallinnon integraatioarkkitehtuurin osaajana pääsee tässä yhteistyössä jälleen tositoimiin”, sanoo Alfamen toimitusjohtaja Janne Tirkkonen.

Kohti määriteltyä tavoitetilaa

Valtionhallinnon yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ja ratkaisujen tiekartta määrittää kehittämisen suunnan vuosille 2021–2026. Osana kyseistä tiekarttatyötä on määritelty myös Palkeiden järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin tavoitetila.

Tavoitetila sisältää Palkeiden omistamien järjestelmien ja palveluratkaisujen palveluarkkitehtuurin ja palvelurajapintojen luomisen sekä reaaliaikaisten tietovirtojen mahdollistamisen vuoteen 2027 mennessä. Tässä työssä Alfame auttaa Palkeita. Tavoitteena on reaaliaikaisen ja mahdollisimman yhdenmukaisen palvelu- ja integraatioarkkitehtuurin toteuttaminen eri palveluissa sekä infrastruktuurista riippumattoman tiedon avaamisen ja -siirron mahdollistaminen.

Alfame vastaa sekä sovittujen kokonaisuuksien toimeenpanosta että tuo palveluarkkitehtuuriin, integraatioarkkitehtuuriin ja avoimiin rajapintoihin liittyvän osaamisen toimeenpanoon.

“Teemme Palkeille POC-kokonaisuuden (proof of concept), ja samalla osoitamme kunkin sovitun integraatioteknologian soveltuvuuden kyseisen palvelujen tuottajan kanssa Palkeiden tarpeisiin”, avaa Alfamen integraatioheimoa vetävä Sami Havia projektia.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva konsernipalvelujen tuottaja, jossa työskentelee noin 650 henkilöä. Palkeiden tavoitteena on edistää julkishallinnon toimivuutta tarjoamalla laadukkaita ja kustannustehokkaita talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluja. Palvelukeskus tuottaa talous- ja henkilöstöpalveluja valtionhallinnon virastoille, laitoksille ja rahastoille sekä noin 70 000 yksittäiselle palkansaajalle.

Alfame tekee ohjelmisto­kehitystä oikealla asenteella. Menestyksemme alkujyvä on hakkeruus. Se on meidän erityis­piirteemme ja toimintatapamme. Tutustu Alfameen tarkemmin: Inhimillistä koodia jo vuodesta 2004

Muita kirjoituksia aiheesta

Näytä kaikki uutiset

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen tehokkaasti ohjattua oikealle ihmiselle.