Timo Satakieli

Project Manager at Alfame Systems

Uusimmat tekstit kirjoittajalta Timo Satakieli

Tässä toisessa MS Power BI heti käyttöön -blogiosassa käydään läpi ko. raportointiratkaisun ns. web-palvelupohjaista puolta. Tämän BI-blogisarjan  ensimmäisessä osassa tehtiin yleiskatsaus Business Intelligencen ja raportoinnin nykypäivän vaatimuksiin sekä esitettiin Microsoft Power BI -raportoinnin kaksi puolta – excel- ja web-palvelupohjaisen ratkaisun.

Lue blogikirjoitus

Tietoarkkitehtuuria pidetään yleisesti haastavana ja laajana kokonaisuutena ja sen systemaattiseen kehittämiseen ja hyödyntämiseen on suuri kynnys. Microsoftin Power BI on uusi läpimurto tiedolla johtamiseen. Tietovirran mallintaminen, tiedonlataukset, ydintietojen hallinta, tiedon laatu ja tietovarastot vaativat perinteisesti isot panostukset - ja kaikkihan tietävät, organisaatioiden IT-järjestelmissä olevan tieto kasvaa jatkuvasti ja monimutkaistuu. Sen tehokas hyödyntäminen mm. raportoinnissa voi olla haasteellista ja pahimmillaan jopa haitallista.

Lue blogikirjoitus

Teknologia


"Katse sivusta ja eri näkökulmista helpottaa hahmottamista ja hallintaa."

Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation kokonaisvaltainen kokonaissuunnitelma ja hallintamalli, joka mahdollistaa suunnittelun ohjauksen ja kontrollin. Se on myös strategisen johtamisen väline, jonka avulla tiedot organisaation resursseista ja varoista sekä kehityskohteista ja mahdollisuuksista ovat saatavilla selkeästi ja keskitetysti. Tässä artikkelissa käsitelläänkin kokonaisarkkitehtuuria, sen tarjoamia hyötyjä sekä miten siinä päästään alkuun.

Lue blogikirjoitus

Teknologia

IT-järjestelmiä käsittelevän artikkelisarjan kolmas osa käsittelee tietojärjestelmäuudistuksen haasteita. Lisäksi kerromme arvokkaita vinkkejä mm. tilanteeseen, jossa budjetti aseittaa rajoitteet uudistukselle. Lisäksi annamme vinkkejä miten toimia, jos vastaavaa ratkaisua ei löydykään markkinoilta. 

Lue blogikirjoitus

Teknologia

Tässä IT-järjestelmien -artikkelisarjan toisessa osassa kädään läpi osallistavan ja eri sidosryhmien huomioivan päätöksenteon hyödyt sekä mm. järjestelmän päivittämisen eri vaihtoehtoja. Ensimmäisessä IT-järjestelmiä käsittelevässä artikkelissa käsittelimme, kannattaako rakentaa kokonaan uusi järjestelmä vai kehittää nykyistä ratkaisua. 

Lue blogikirjoitus

Teknologia

Tämä artikkeli aloittaa kolmiosaisen IT-järjestelmien kehittämissarjan, jossa käsitellään IT-järjestelmien uusimista. Tässä ensimmäisessä osassa käsittelemme, kannattaako olemassa oleva järjestelmää parannella vai tulisiko rakentaa kokonaan uusi järjestelmä?

Lue blogikirjoitus