<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digitalisaatio on nykyajan trendi, jota kannattaa pohtia viimeistään siinä vaiheessa, kun kilpailijat menevät oikealta ohitse. Yrityksen prosesseja ei kuitenkaan kannata ryhtyä digitalisoimaan vain siksi, että muutkin tekevät niin, vaan digitalisointia tulee ajatella investointina, jolle tehdään kannattavuuslaskelma. Jos investointi ei maksa itseään takaisin tai saavutetaan vain muutamien satasten säästöjä, se tuskin on järkevää. Hyödyt liiketoiminnalle on pystyttävä osoittamaan selkeästi, jotta digitalisointi ei ole vain turhaa rahanmenoa.   

Mutta millaisia liiketoiminnallisia hyötyjä digitalisaatiolla oikein tavoitellaan? Miten digitalisaation avulla voidaan tehostaa prosesseja? Siihen pureudumme tässä artikkelissa tarkemmin. 

Digitalisaatio ajansäästäjänä ja toiminnan tehostajana  

Tyypillisesti digitalisoimalla omia prosesseja tavoitellaan liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden paranemista. Tällöin pyritään tehostamaan prosesseja sekä säästämään aikaa - työpanosta sekä työhön kuluvaa aikaa. Digitalisoinnin avulla prosesseja voidaan automatisoida, jolloin rutiininomaisiin ja toistuviin asioihin ei enää tuhlaannu arvokasta aikaa. Automatisoinnin ansiosta myös virheet vähenevät, kun tieto ei enää siirry ihmiseltä ihmiselle esimerkiksi puhelun välityksellä. 

Digitalisaatio tuo ongelmakohdat näkyville 

Monesti suurin hyöty tuotantoprosessien digitalisoinnista saadaan ongelmakohtien näkyvyyden kautta. Esimerkiksi tuotantolaitokselle reaaliaikainen vikatilasto aulan seinällä kertoo selkeästi toiminnan tilanteen ja antaa suurta lisätehoa työskentelyyn. Monesti tällainen visuaalinen tilasto auttaa myös ihmisten asennemuutoksissa - kun nähdään selvästi, mikä ei toimi, ongelmaan myös reagoidaan herkemmin.

Toisaalta taas esimerkiksi mekaanisen tuotteen, kuten kompressorin vikatietoja voidaan seurata reaaliaikaisesti visuaalisen käyrän avulla. Käyrältä voidaan nähdä laitteessa ilmenevien vikojen tiheys, jolloin laitteen ylikuormittuminen huomataan nopeasti ja laitteen vaihto voidaan ennakoida. Mitä nopeammin ja aikaisemmassa vaiheessa vastaavanlaiset asiat huomataan, sitä nopeammin toimintaa saadaan tehostettua.

Siirtyminen uudenlaiseen liiketoimintamalliin

Digitalisaatio mahdollistaa oman liiketoimintamallin laajentamisen tai jopa sen muutoksen. Yritykset voivat esimerkiksi siirtyä kertaalleen toimitettavista tuotteista tarjoamaan palvelua, josta voidaan laskuttaa vuosittain, kuukausittain tai jopa viikoittain. Esimerkiksi huoltotyössä digitalisaatio antaa huomattavaa kilpailuetua, kun huoltokutsut voidaan ennakoida tai jopa estää.

Haluatko lisätietoja? 

Lataa maksuton Digisprintti-esitteemme, jossa kerromme viiden päivän mittaisesta digitalisoinnin suurpaineprojektista. Digisprintin tuloksena näytämme, miten prosessisi digitalisoidaan ja saat ehdotukselle tuottavuuslaskelman. Lisäksi saat selkeän toteutussuunnitelman, miten tulokset voidaan viedä käytäntöön.

LATAA ESITE