08.05.2019 Teknologia

APIen ansiosta liiketoimintasi nousee uudelle tasolle!

APIt vaikuttavat organisaatiokulttuurin lisäksi myös muun muassa yrityksen tietohallintoon, tuotekehitykseen, myyntiin ja johtamiseen, eli käytännössä koko yritykseen! Samalla ne muuttavat organisaatioiden tapaa hallinnoida ja hankkia palveluitaan. API-taloudessa piileekin vahva kilpailuetu, sillä monet yritykset eivät vielä osaa hyödyntää sen potentiaalia. APIt muuttavat organisaatiota, mutta onnistuakseen organisaatio tarvitsee myös hyvin suunnitellun API-strategian!

API on ohjelmistorajapinta

APIt eli ohjelmointirajapinnat ovat nousseet viimeisten vuosien aikana myös suuren yleisön tietoisuuteen. API on ohjelmointirajapinta, jossa dataa tai toiminnallisia vuorovaikutteita vaihdetaan kahden eri ohjelman kesken. APIn avulla kaksi eri sovellusta voidaan liittää yhteen, jolloin käyttäjälle muodostuu kuva yhdestä hyvin toimivasta palvelukokonaisuudesta. Tämä antaakin mahdollisuuden tuottaa aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia eri sovelluksia ja niiden dataa yhdistelemällä.

APIt voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin rajapintoihin. Sisäiset APIt ovat vain yrityksen sisäisessä käytössä, eli niiden on käyttöoikeus vain yrityksen omalla henkilöstöllä. Työntekijöiden arkea helpottava toiminto, jonka ansiosta samalla salasanalla voi kirjautua kaikkiin yrityksen järjestelmiin on esimerkki sisäisestä APIsta. Ulkoiset APIt on taas aukaistu joko rajatusti tai kokonaan myös ulkopuolisten tahojen käyttöön. Ne ovat usein yrityksen tuotteisiin tai palveluihin liittyviä sovelluksia. Esimerkiksi puhelimella hallittava kodin elektroniikka on usean yrityksen yhteistyön tulos.  Täältä löydät lisää esimerkkejä APIen käytöstä liiketoiminnassa.

APIt luovat liiketoimintahyötyjä

APIt auttavat uuden liiketoimintaidean toteuttamisessa. APIen ansiosta yrityksen ei tarvitse aloittaa  sovelluksen luomista tyhjästä, vaan se voi käyttää rakennuspalikoinaan muiden aikaisemmin luomia sovelluksia. Myös API-palveluiden tuotteistaminen ja myyminen on mahdollista. API:n julkaisukanaviin tehtävä panostus avaa samalla mahdollisuuden tarjota palveluita ulkoisille asiakkaille ja rahastaa niistä.

APIen avulla ei ohjailla vain teknisiä toimia, vaan koko liiketoimintaa. Hyvin suunnitellussa toiminnassa APIen käytöstä hyötyy koko työyhteisö. Kun organisaatiokulttuuri on ketterä ja kokeileva, voidaan APIen käyttöä kokeilla haasteiden helpottamiseksi  ilman suurta kynnystä. Ketterään toimintaan kuuluu myös luopuminen: jos jokin ratkaisu ei toimi halutulla tavalla, kokeilu on helppo ja vaivaton lopettaa.

API-strategian avulla menestykseen

API-strategian olemassaolo on tärkeää kaikissa yrityksissä, jotka haluavat toimia ketterästi ja pysyä ajan hermolla vahvistaen asemaansa. API-strategiassa otetaan huomioon yrityksen tavoitetila, johon APIen käytön avulla pyritään. API-strategian ytimessä on liiketoimintalähtöisyys. Suunnitelmaa tehdessä kannattaa keskittyä siihen, mitä liiketoiminnan osa-alueita APIen avulla lähdetään kehittämään. APIen avulla on mahdollista rakentaa myös kokonaan uutta liiketoimintaa.

API-strategian hyödyksi voidaan laskea se, että sen avulla tulee huomioitua lainsäädännölliset näkökulmat. Strategiassa myös määritellään, mitkä rajapinnat halutaan pitää organisaation sisällä ja mitä mahdollisesti avataan muille toimijoille.

API-strategian laatimiseksi on tarjolla monia eri työkaluja. Alfamen asiantuntijat auttavat mielellään API-strategian suunnittelussa. Varaa maksuton suunnitteluhetki asiantuntijallemme suoraan kalenterista.

Muita kirjoituksia aiheesta

Näytä kaikki uutiset

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen tehokkaasti ohjattua oikealle ihmiselle.