17.04.2018 Teknologia

API:t eivät ole vain IT:tä varten – lue miksi

Tivi uutisoi API:en olevan ”uusi Nokia”, eikä syyttä – niin hurjasti ne ovat yleistyneet. Laitteiden ja erilaisten sovellusten määrä tulevaisuudessa vain kasvaa digitalisaation aikaansaannoksena, jolloin integraatiot ja sovellusten väliset yhteenliittymät ovat entistä kriittisempiä. Liiketoiminta pyörii yhä enenevissä määrin tekniikan ympärillä, eikä kehityksen kelkasta pidä jättäytyä – siksi yritys ilman API-strategiaa jää kilpailijoidensa varjoon. 

API tuo arvoa koko liiketoiminnalle 

API eli ohjelmointirajapinta on tekniikka, jonka avulla eri palveluita on mahdollista ikään kuin liittää yhteen. API:n käyttämiseksi riittää tuntea sen kuvaus ja palvelun sijainti. Tietoa voidaan siis käsitellä myös kolmansien osapuolten järjestelmistä, tuntematta tarkemmin niiden toteutusta. Esimerkiksi netin erilaiset hintavertailupalvelut on usein toteutettu API:n avulla keräämällä tietoja eri lähteistä ja yhdistelemällä niitä. 

Samalla API luo toimittaja- ja teknologiariippumattomuutta. Huonoksi havaitut komponentit voidaan toteuttaa uudelleen tai hankkia muualta, vaihtamatta koko järjestelmää. Eikä kaikkea tarvitse päivittää kerralla, vaan API-hallinnalla on mahdollista ylläpitää useita versioita palveluista.  

Yksi API-strategian keskeinen etu on yrityksen mahdollisuus edistää innovointiaan. Liiketoimintaympäristö on nykypäivänä dynaaminen, eikä koventuneen kilpailun vuoksi pidä jumiutua paikoilleen. Uusien palveluiden ja alustojen kautta onkin mahdollista tavoittaa uusia asiakkaita sekä tuoda lisäarvoa nykyisille. Räätälöity, henkilökohtainen asiakaskokemus on tätä päivää – se edellyttää, että järjestelmät keskustelevat keskenään, eikä ristiriitaisia tietoja tai käyttökatkoja ole. 

Lisäksi API voi toimia joko suorana tai välillisenä tulonlähteenä – sisäisesti hyödyllisiksi tunnistettuja rajapintoja on mahdollista myös tarjota muille palveluina. 

Myös Gartnerin tutkimus osoittaa, että yritysten menestys pohjautuu siihen, kuinka hyvin yritykset hyödyntävät mm. Big Dataa, IoT:tä ja avoimia, ulkoisia datalähteitä. Tällöin integraatio ja API ovat avainasemassa – tutkimuksen mukaan yritykset, jotka käyttävät API:a ja integraatiota, saavuttavat kilpailuetua.  

Lue lisää API:n hyödyistä liiketoiminnalle aiemmasta blogiartikkelistamme. 

API-strategia voi kaatua huonoihin työkaluihin  

Vaikka API-strategia ei ole vain IT:n asia, liittyvät haasteet valitettavan usein teknologiaan ja työkaluihin. Monissa yrityksissä on jo nyt herätty siihen, että nykyiset järjestelmät ovat liian vanhoja ja tehottomia – osin sen vuoksi, etteivät ne ole yhteentoimivia uudemman tekniikan kanssa. Ongelmia on mahdollista yrittää ratkoa esimerkiksi point-to-point -tyyppisillä integraatioilla järjestelmien välillä, mutta tällainen toimintatapa ei ole kovin kestävä, koska se sitoo yhä useampiin teknologioihin eikä edistä uudelleenkäytettävyyttä.  

Toinen haaste on, ettei yrityksissä ole API:en suunnitteluun, testaukseen, kehitykseen tai hallintaan riittäviä työkaluja. Työkalut ja tekniikka ovat liiketoiminnan tukipilareita, jolloin niiden on oltava kunnossa, jotta liiketoimintaa on mahdollista kehittää ja viedä eteenpäin.  

Muita kirjoituksia aiheesta

Näytä kaikki uutiset

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen tehokkaasti ohjattua oikealle ihmiselle.