17.10.2016 Teknologia

Järjestelmäintegraatio tehostaa toimintaa - 3 integraation hyötyä liiketoiminnalle

Yritykset ovat täynnä erilaisia järjestelmiä ja ohjelmistoja, jotka ovat liiketoiminnalle välttämättömiä työkaluja. Informaation ja datan hyödyntäminen sujuvasti yhteistoiminnassa näiden järjestelmien välillä osoittautuu kuitenkin usein haasteelliseksi. Tiedon hyödyntäminen vaatii paljon manuaalista työtä, joka vie aikaa ja on usein virheille altista. Ratkaisuna järjestelmien yhteentoimivuudelle on järjestelmäintegraatio, jonka avulla saavutetaan arvokasta kilpailuetua ja kustannussäästöjä tehostamalla toimintaa.

Integraatiolla tarkoitetaan eri tekniikoilla tai alustoilla toteutettujen ohjelmistojen tai järjestelmien toisiinsa liittämistä, jolloin tieto kulkee automaattisesti näiden liitosten välillä järjestelmästä toiseen. Tarve integraatioon herää tyypillisesti silloin, kun havaitaan käytössä olevasta järjestelmästä puuttuvan haluttuja toimintoja tai todetaan usean eri järjestelmän samanaikaisen käytön olevan tehotonta. 

Järjestelmäintegraatio-opas

Seuraavaksi kerromme kolme keskeistä integraation hyötyä liiketoiminnalle:

1. Manuaalisen työn väheneminen automatisoinnin avulla

Järjestelmäintegraatio on digitalisaation ydintä: annetaan koneiden hoitaa rutiininomaiset työt ja työntekijälle mahdollisuus tehdä tuottavampia työtehtäviä. Integraation ansiosta kerran järjestelmään syötetty tieto siirtyy automaattisesti muihin tarvittaviin järjestelmiin, jolloin tietoa ei tarvitse syöttää käsin useaan eri paikkaan.

Esimerkiksi raportointiin liittyvät työtehtävät, kuten raporttien laadinta, niiden lähetys ja tiedon analysointi vievät useita työtunteja kuukausittain manuaalisesti hoidettuna. Integraation ansiosta raporttien laadinta onnistuu automatisoidusti ja aikaa jää tiedon hyödyntämiseen. 

2. Tietovirheiden estäminen

Integraatiolla toteutettu automaatio pienentää tietovirheisiin liittyviä riskejä vähentämällä manuaalista tiedonsiirtoa. Kun tietoa ei tarvitse näpytellä manuaalisesti useaan eri paikkaan, vähentää se myös inhimillisiä virheitä. Kun informaatio on yhtenäistä jokaisessa järjestelmän osassa, ei virheitä pääse syntymään helposti. Lisäksi tiedon oikeellisuudella on oleellisesti vaikutusta asiakastyytyväisyyteen.

3. Välillisiä hyötyjä

Integraatio tuo mukaan myös suuren määrän erilaisia välillisiä hyötyjä. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon liitokset järjestelmien välillä:

Integraatiossa järjestelmien väliset liitokset toteutetaan siten, että jatkossa järjestelmiin liittyminen tai vaihtaminen toisiin on helppoa. Tyypillisesti järjestelmien välillä ei ole ennestään lainkaan liittymiä tai ne ovat huonoja, jolloin kehittämällä paremman liitoksen niiden välille helpotetaan tulevaa toimintaa.

Jos yrityksessä esimerkiksi koetaan myöhemmin, että jonkin järjestelmän käyttö tulee liian kalliiksi, on sen vaihtaminen toiseen helppoa ilman suurta tuskaa ja vaivaa. Siten parannetaan myös toimittajariippumattomuutta, mikä onkin tyypillinen haaste ohjelmistoprojekteissa.

Haluatko lisätietoja? 

Lataa maksuton Integraatio-opas - opas sujuvaan tietojärjestelmäintegraatioon, josta saat laajemmin tietoa integraatioista! Saat esimerkiksi konkreettisia vinkkejä,  miten integraatioprojektia kannattaa lähteä toteuttamaan. Tutustu myös oppaan jatko-osaan: Oppaaseen integraatioiden hankintaan, jossa pureudumme vielä syvemmälle aiheeseen.

Järjestelmäintegraatio-opas

Muita kirjoituksia aiheesta

Näytä kaikki uutiset

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen tehokkaasti ohjattua oikealle ihmiselle.