11.04.2018 Teknologia

Liiketoimintaprosessien hallinnan eli BPM:n edut liiketoiminnalle

BPM eli Business Process Management tarkoittaa vapaasti suomennettuna liiketoimintaprosessien hallintaa. Käytännössä BPM:n avulla eri prosesseja voi tarkastella kokonaisuutena sekä kehittää juuri niitä osa-alueita, jotka kipeimmin sitä kaipaavat – BPM:n avulla siis koko yrityksen suorituskykyä on mahdollista parantaa. Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin, millaisia etuja BPM liiketoiminnalle tuo:

Liiketoimintaprosessien hallinnan hyödyt kiteytettynä

Tehokkuus

Yritysten yleisin haaste on, että liiketoimintaprosesseissa on tehostamisen varaa – aikaa ja rahaa kuluu, kun prosessit eivät toimi saumattomasti ja työaikaa kuluu tarpeettomiin tehtäviin. Tähän BPM tuo ratkaisun optimoimalla liiketoiminnan prosessit säästäen niin aikaa kuin kustannuksiakin. 

Tiedonsiirto

Miten yrityksessänne varmistetaan esimerkiksi työntekijän vaihtaessa työpaikkaa tai jäädessä eläkkeelle, etteivät tärkeät tiedot siirry heidän mukanaan ovesta ulos? Tai entäpä asiakkaan pyytäessä poistamaan hänen tietonsa? Liiketoimintaprosessien hallinta tukee liiketoiminnan tiedonsiirtoa, sillä se tuo tärkeiden tietojen keräämiseen ja tallentamiseen selkeän menetelmän; niin kutsutut prosessikartat. 

BPM ei siis ainoastaan mallinna ihmisten ja koneiden vuorovaikutusta, vaan linkittää ne toisiinsa tehostaen tiedonsaantia. Sen sijaan, että yksittäisen ihmisen pitäisi etsiä tietoa, jotta voi korjata eteen tulevia ongelmatilanteita, BPM tarjoaa tiedon automaattisesti. BPM onkin oikeastaan kuvaus liiketoimintaprosessista kokonaisuutena. Sen avulla voidaan löytää prosessin heikot ja työllistävät kohdat, joihin tulisi kiinnittää huomiota ja korjata.

Muiden IT-järjestelmien käyttöönotto

Liiketoimintaprosessien hallinta tukee muiden IT-järjestelmien käyttöönottoa tuoden kokonaisnäkymän siihen, millainen vaikutus uudella järjestelmällä koko organisaatiolle voi olla. Ennen järjestelmän käyttöönottoa on kuitenkin pidettävä mielessä, että järjestelmien tarkoitus on liiketoiminnan tukeminen – ei päinvastoin. BPM:n avulla on mahdollista mallintaa järjestelmän vaikutukset liiketoimintaan, jolloin voidaan poistaa mahdolliset riskitekijät jo etukäteen. 

Läpinäkyvyys

Erityisesti suurissa organisaatioissa on riski, että erilliset osastot toimivat toisistaan irrallisina, eivätkä ole tietoisia muualla tapahtuvista toimenpiteistä. Ongelmia voi syntyä, mikäli useat prosessit ovat päällekkäisiä eri osastojen kanssa. Liiketoimintaprosessien hallinnalla prosessit ovat läpinäkyviä koko organisaatiolle – näin työntekijät eri osastoissa näkevät ”suuremman kuvan”.

Parhaimmillaan BPM osallistaakin ihmisen tai ihmisryhmän toimintaan. Jos esimerkiksi jokin syöte uupuu, tai se on väärässä formaatissa, saadaan tieto tästä suoraan niille henkilöille, jotka pystyvät ratkaisemaan ongelman. Juuri osallistamisen kautta myös ulkopuolisen tuen tarve on vähäistä, ja konetehtävien lisääminen väliin mahdollista, jos vain automaation rakennuspalikat ovat olemassa.

Lue lisää

Yhteenvetona voidaan todeta, että BPM eli liiketoimintaprosessien hallinta tuo kokonaisvaltaisesti etua koko liiketoiminnalle tarjoamalla mahdollisuuden kehittää prosessien eri osa-alueita. Mikäli haluat kuulla tarkemmin liiketoimintaprosessien hallinnasta ja siitä, miten me voisimme olla avuksi, otathan yhteyttä!

Tutustu myös maksuttomaan oppaaseemme Ohjelmistorobotiikka ja BPM – Opas eroavaisuuksista ja mahdollisuuksista! Materiaalista saat tietoa ohjelmistorobotiikasta sekä näiden kahden käsitteiden eroavaisuuksista. Lataa opas täältä!

Muita kirjoituksia aiheesta

Näytä kaikki uutiset

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen tehokkaasti ohjattua oikealle ihmiselle.