20.02.2019 Julkishallinto

Katsaus konepellin alle – näin teemme laadukasta ja kaikki osapuolet palkitsevaa projektityötä

”Me pyritään ystävystymään asiakkaan kanssa”, kokenut ratkaisukonsulttimme ja .NET-heimon heimopäällikkönä luottamusta nauttiva Kalle Soukka summaa ajatuksiaan onnistuneesta vuorovaikutuksesta projektityöskentelyssä. 

Läpinäkyvyys, saumattomuus ja mutkattomuus muodostavat kivijalan sille, miten meillä on tapana työskennellä asiakasprojekteissa. Alfame on toistuvasti onnistunut skaalaamaan toimintatapojaan asiakkaan tarpeet huomioiden. 

”Ollaan saatu hyvää palautetta, että sopeudutaan asiakkaan kanssa työskentelyyn. Me halutaan olla aidosti hyviä siinä, että toimitaan mahdollisimman saumattomasti ja sujuvasti asiakkaan kanssa”, Kalle kertoo.

Reaaliaikainen tiedonvälitys on erittäin tärkeää selkeän projektityön kannalta. Se tuo mukanaan sen, että kaikki osapuolet ovat aina samalla sivulla, eikä tieto jämähdä siiloihin tai pahimmassa tapauksessa yhden tietokoneen kiintolevylle Excel-taulukkoon.

Laadukasta asiakastyötä
 

”Tähdätään siihen, että ollaan pikemminkin samaa tiimiä kuin eri organisaatioista. Tehdään tätä työtä asiakkaiden kanssa yhdessä”, Kalle painottaa läpinäkyvyyden tärkeyttä. 

Ideaalitilanteessa yhteiset pelisäännöt yhdistyvät mutkattomaan vuorovaikutukseen, jossa pönöttäminen loistaa poissaolollaan. Soukka on itse nähnyt, mitä näiden asioiden yhdistäminen voi parhaassa tapauksessa tuoda mukaan asiakaslähtöiseen projektityöhön.

”Kerrattain esittäydyimme asiakkaalle uudella tiimillä, ja he kiittelivät meitä samanlaisesta huumorintajusta. Parhaita palautteita, mitä voi saada”, Kalle naurahtaa hyväntuulisena.

”Sun pitää pystyä olemaan oma itsesi, ja asiakkaan pitäisi pystyä myös olemaan sellainen kuin on. Sillä tavalla varmistetaan kitkaton yhteistyö.”

Se mahdollistaa projektikulttuurin, jossa on tilaa rehelliselle suorapuheisuusuudelle.

Törmäytetään tarve ja palvelu

”Meidän rooli on tonkia ja kyseenalaistaa, ollaanko nyt varmasti tekemässä oikeita asioita”, Alfamen roolin projektityössä kiteyttää integraatioarkkitehti Jani Haglund

Kriittisellä tarkastelulla varmistamme sen, että määritystyö ja tarvekartoitus tulevat tehdyksi riittävän perinpohjaisesti heti hankkeen alussa. Jani tietää kokemuksesta, että tilaajalla ei aina välttämättä ole mietitty viimeiseen saakka sitä, mikä on haluttu työ ja toivottu lopputulos.

”Me törmäytetään todellinen tarve ja palvelu”, Jani avaa kriittisen tarkastelun tarkoitusperää.

Päätimme vastikään jakaa tekemisemme teknologioittain kolmeen heimoon, mikä on tuonut mukanaan sen, että tekeminen on aiempaa koordinoidumpaa. Nyt tiedämme ratkaisua asiakkaalle tarjottaessa teknologiasta vastaavan heimon, joka ottaa projektista koppia.

Jani Haglund

”Resursointi tapahtuu heimojen sisällä, mutta toki tarvittaessa tyypit liikkuvat heimorajojen yli. Kokonaisuus on nykyään selkeämpi myös tekijöille itselleen”, Jani summaa heimojaon hyötyjä.

Varsinaiset toteutustehtävät projekteissa tehdään ketterien toimintatapojen mukaisesti SAFe-toimintamallia mukaillen. Se on osoittautunut Alfamen kannalta oivalliseksi ratkaisuksi.

”Ylätason suunnittelulla pyritään näkemään mahdollisimman kauas ja pitämään tekeminen iteratiivisena pienemmissä palasissa. Kerroksittainen tekeminen on meidän kulttuuriin hyvä match”, Haglund pohtii SAFen etuja Alfamen kannalta.

Mutkatonta tekemistä

Itse projektityön ollessa käynnissä, olemme vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa mahdollisimman paljon. Olemme nähneet sen ylivoimaisesti parhaaksi ratkaisuksi, kun työtä on tarkoitus tehdä yhdessä.

”Meidän erottuvuus on kenties siinä, että haluamme minimoida harhaan menon riskikohdat”, Kalle pohtii Alfamen projektityön läpinäkyvyyden hyötyjä asiakkaan kannalta.

”Avoimuus on ilman muuta tärkeää, koska haluamme ottaa asiakkaan mukaan hankkeeseen. Me ei luoda muureja siihen, miten tiimi voi olla asiakkaaseen yhteydessä. Haluamme, että tekeminen on suoraa ja avointa”, Jani kiteyttää.

Päätöksenteko on vastuu, jonka näemme parhaaksi jakaa. Näin saamme varmuuden halutulle suunnalle.

”Ollaan asiakkaan kanssa tekemisissä paljon, jotta vältämme yhdessä väärinymmärrykset. Näin pidämme korjausliikkeiden tekemisen myös helppona”, Kalle jatkaa.

Päätöksenteon ohella pyrimme jatkuvasti myös reaaliaikaisen seurannan ja informaatiokulun maksimointiin. Tässä tiketöintijärjestelmä, jota eri projektin osapuolet yksissä tuumin käyttävät, on suorastaan kriittisen tärkeässä asemassa.

”Asiakkaan on hyvä olla samojen tietojärjestelmien parissa, sillä sitä kautta heillä on osallistumismahdollisuus. He pääsevät näkemään, mitä tapahtuu juuri nyt, ja samalla meillä on yhteinen paikka, jossa on kaikki ajantasainen ja tarvittava tieto”, Jani listaa tiketöinnin etuja.

Menettely on kerännyt asiakkailtamme kiitosta. Tietoa on tarjolla juuri sen verran kuin sitä haluaa suinkin saada. Innokkaimmat voivat seurata projektin edistymistä ja olla kanssamme tekemisissä hyvinkin aktiivisesti.

”Asiakkaat pitävät meistä juuri sen takia, että tieto on avointa ja he pääsevät itsekin näkemään, mitä tapahtuu juuri nyt. Tämän menettelyn myötä monet asiakkaamme ovat innostuneet itsekin kehittämään asioita parempaan suuntaan yhdessä Alfamen kanssa”, Haglund kertoo.

Tiketöinti on osoittautunut kannaltamme palkitsevimmaksi tavaksi yhteistyön tekemiseen juuri sen yksinkertaisuuden ja selkeyden takia. Vaihtoehtojakin on, Haglund tietää.

”Vaihtoehtoisesti väliin tarvitaan projektipäällikkö, joka voi toki kadottaa puolet informaatiosta”, Jani veistelee naureskellen.

Softaräätäli osaa sanoa myös ei

Kuluneen vuoden ajan olemme pyrkineet suuntautumaan projekteissa erityisesti pitkäjänteiseen tekemiseen, koska tiedämme, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme siten parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtä lailla tärkeää on myös se, että tekijät pääsevät mukaan projekteihin, jotka he kokevat itselleen mielekkäiksi.

”Tekijälähtöisesti ajatellen pitkäjänteiset projektit ovat palkitsevia, koska niissä kehitetään tietyn ideologian mukaisia asioita. On hyvin keskeistä, että projektiin osallistuvat kokevat tehtävät asiat tärkeiksi ja siten työn mielekkääksi”, .NET-heimon päällikkö Soukka pohtii.

Integraatioheimo, jota Jani puolestaan edustaa, tekee jokaiselle asiakkaalle vain räätälöityä ohjelmistokehitystä. Se tuo mukanaan oman laatuvaatimuksensa työhön.

”Se on usein syy, miksi sanomme joskus myös ei”, Jani kertoo.

”Suuntaudutaan sellaisiin projekteihin, joita halutaan tehdä. Sen kautta tekeminen pysyy mielekkäänä. Helposti ajaudutaan tekemään kaikenlaisia roskahankkeita, jos vain myydään, mitä asiakas tilaa”, Haglund jatkaa.

Molempien osapuolten kannalta palkitseva yhteistyö vaatii panostusta. Kokemus on myös osoittanut, että hieman harmillisesti pienet hankkeet ovat sellaisia, että niissä on aika hankala asiakasta täysin miellyttää. Alfamen asiakkailleen tuottama arvo ja ammattiylpeys ovat suurimmat painavat tekijät myös silloin, kun hankkeisiin ei lähdetä mukaan.

”Halutaan pitää asiakastyytyväisyys korkealla, ja siksi panostamme pitkäjänteisiin projekteihin. Jos ei pystytä rakentamaan työntekoa molemmille osapuolille palkitsevaksi, ei sellaiseen kannata nokkaansa suunnata”, Jani perustelee.

Titteleistä viis

Tekijän näkövinkkelistä tarkastellen projektityötä tehdään Alfamella hyvin joustavasti. Työtehtäviä on tarjolla halukkaille laidasta laitaan. 

”Edelleenkin koodailen, jos sellaiselle on tarvetta. Ei olla täällä niin kauhean tarkkoja titteleiden kanssa. Kaikenlaista tekemistä on ihmisillä titteleistä riippumatta”, Haglund summaa. 

Työn merkityksellisyyteen perehtynyt Kalle ilahtuu nähdessään Alfamella positiivista työkulttuuria ja hymyileviä ihmisiä. Ne ovat hänelle heimon vetovastuullisena henkilönä merkki onnistumisesta.

”Hyväntuuliset ihmiset ja yleinen positiivisuus ovat seurausta siitä, että asiat ovat hyvin. Ihmisiltä on tullut aika paljon palautetta siitä, että täällä on hirmu hyvät työkaverit”, Kalle kertoo.

Hankkeen management-työtä pyrimme hajauttamaan koko tiimin kesken. Silloin kaikki antavat panoksensa siihen, että eri osapuolet tietävät, millä tavalla projekti etenee.

”Tekemisen hajauttaminen on meidän kannaltamme kaikin puolin hyvä asia, koska se tukee T-shaped persons -ajattelua, jota pyrimme noudattamaan”, Jani kertoo.

T-shaped persons on idea siitä, että ketterän toimintamallin mukaisessa tiimissä työskentelee monipuolisia tekijöitä. Se on meille itsellemme myös muistutus siitä, että ketterän ohjelmistokehityksen saralla jokaisella olisi hyvä olla osaamista ja ymmärrystä kaikesta projektityön kannalta oleellisesta tekemisestä. Osaltaan tämän takia pyrimme koostamaan projektitiimit aina mahdollisimman tasapainoisiksi ja monipuolisiksi.

”Junnut pyritään ottamaan Alfamessa heti projekteihin mukaan. Meillä ei ole erillistä junnuhautomoa toimiston nurkassa”, Haglund sanoo.

”On osa meidän kasvua, että tuoreet tyypit saadaan mukaan tekemiseen”, hän jatkaa.

Tähän kaikki kiteytyy

Yksi voimakkaimmista tahtotiloistamme asiakasprojekteissa on vilpitön halu saada asiakas kehittymään.

”Me tarpeen tullen myös haastetaan asiakasta. Erityisesti, kun haastamisella on mahdollista edistää kehittymistä. Pyritään saattamaan asiakas siihen tilaan, että yhteistyöstämme on heille hyötyä mahdollisimman pitkällä aikavälillä”, Jani kuvailee.

Samainen filosofia jalkautuu paitsi projekteissa, on myös kiteytetty vuoden päivät sitten käyttöön otettuun asiakaslupaukseen: Innostamme kehittymään, jotta voimme yhdessä rakentaa mielekkäämmän elämän.

Alfamella töissä

Kyseiseen lauseeseen tiivistyy myös se, miten me tuotetaan asiakkaillemme arvoa projektityöskentelykulttuurillamme. Kokeneena projektitekijänä Kalle alleviivaa asiakasymmärryksen ja todellisten tarpeiden terävöittämisen tärkeyttä.

”Pyritään ymmärtämään asiakkaiden tarpeet ja saamaan mahdollisimman nopeasti niitä juttuja heille, mitkä ovat oikeasti tärkeitä.”

”Halutaan saada aikaan luottamuksen tunne asiakkaalle. Toivomme, että meidän asiakkaat pystyvät ajattelemaan, että Alfamen kanssa ainakin kaikki toimii”, Kalle tiivistää mietteensä molemmat osapuolet palkitsevasta projektityöstä.

Luottamus pitää ansaita, ja sen eteen me tehdään parhaamme joka päivä – asiakas ja projekti kerrallaan.

Tutustu tarkemmin kulttuuriimme ja avoimiin työpaikkoihin

Muita kirjoituksia aiheesta

05.12.2023
Alfame työpaikkana

Kysyimme: Mitä hakkeruus sinulle merkitsee?

Hakkeruus on Alfamen muutosvoima. Se sulkee syliinsä tärkeät arvomme ja on koodattu jokaiseen alfamelaiseen. Meille se on ratkaisu maailman kaikkiin ongelmiin.

Näytä kaikki uutiset

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen tehokkaasti ohjattua oikealle ihmiselle.