<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Liiketoimintaprosesseja pyritään digitalisoimaan ja automatisoimaan. Mikä ero näillä kahdella oikeastaan on? Kansainvälisen tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin mukaan digitalisoinnin tarkoituksena on luoda ja tuottaa jotain uutta asiakkaille tai liiketoiminnalle, ei vain parantaa jo olemassa olevaa.

Liiketoimintaprosessien digitalisointi luo lisäarvoa asiakkaalle ja tuottaa liiketoimintahyötyjä

Gartner vertaa esimerkissään sairaaloiden potilastietoja, jotka löytyvät nykyään sähköisesti sairaanhoitajien tableteilta paperisten potilaskansioiden sijaan. Potilastietojen siirtämistä paperilta digitaaliseen muotoon ei voida kutsua vielä digitalisoimiseksi. Sen sijaan potilastietojen yhdistäminen muihin potilaan tilaa mittaaviin laitteisiin sekä hälytysjärjestelmään parantavat potilaan hoitoprosessia.

Potilaan terveydentilan valvonnan digitalisointi tuo hyötyä paitsi potilaalle, sillä laitteet voisivat huomata terveydentilan muutokset rutiinikäyntejä aikaisemmin, myös hoitajille. Digitalisoinnin myötä hoitajilta vapautuu arvokasta työaikaa terveydentilan rutiininomaiselta valvonnalta inhimilliselle hoitajan työlle. Hoitajan empatiakykyä, kosketusta ja puhetta ei voida digitalisoida.

Digitalisointi vapauttaa ihmisten työaikaa luovuudelle ja innovoinnille

Gartnerin varatoimitusjohtaja ja analyytikko Janelle Hillin mukaan digitalisoinnin suurimmat hyödyt tulevat siitä, kun ihmiset voivat keskittyä tekemään heille oikeaa työtä. Digitalisoinnin tarkoituksena ei ole sulkea ihmisiä prosessien ulkopuolelle, vaan ohjata heidät tekemään työtä, jossa he ovat hyviä.

Kuten aikaisemmin todettiin, digitalisoinnin tarkoituksena on luoda uusia liiketoimintaprosesseja, jotka tuottavat lisäarvoa sekä yritykselle että asiakkaille. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat uudet innovaatiot ja huomattavaa liiketoimintaetua, kunhan niitä hyödynnetään älykkäästi. Pelkkä digitaalisten ratkaisujen sisällyttäminen olemassa oleviin prosessimalleihin ei tuota digitalisoinnin täyttä liiketoimintahyötyä.

Digitalisaation haasteet ovat resursseissa, integraatioissa ja liiketoimintapäättäjien kommunikaatiossa

MuleSoftin tutkimus paljastaa, että integraatiot ovat yritysten yksi suurimmista digitalisoinnin haasteista. Asiantuntijat panostavatkin uusien ratkaisujen löytämiseen ja suosivat mm. API-rajapintoja ohjelmistojen integraatioratkaisuissa.

Ohjelmistointegraatioiden lisäksi digitalisoinnin suurimmat haasteet ovat MuleSoftin mukaan IT:n ja muiden liiketoimintapäättäjien välisissä väärinymmärryksissä ja riittävien resurssien puutteessa. Nämä yhdessä kasvattavat IT-päättäjien vastuuta ja työkuormaa.

Liiketoimintaprosessien digitalisoituminen muuttaa IT-päättäjien työnkuvaa

Digitalisoituminen näkyy paitsi asiakkaille parempina palveluina ja liiketoiminnalle tehokkaampina prosesseina, myös IT-osaajille muuttuneena työnkuvana. Koska digiratkaisut ovat niin keskeisessä osassa liiketoiminnan kehittämistä, kokevat monet IT-päättäjät myös oman työnkuvansa muuttuneen.

IT-päättäjien mukaan budjettien hallinta ja vastuu ovat kasvattaneet heidän työkuormaansa. Heiltä odotetaan enemmän. Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä, vaan heidän täytyy pystyä tarjoamaan myös ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseksi. Näin kertoo MuleSoftin tutkimus.

Haluatko lisätietoja? 

Jos ylläoleva teksti herätti ajatuksiasi ja haluat keskustella aiheesta tarkemmin, voit aina ottaa yhteyttä meihin. Autamme mielellämme haasteissasi eteenpäin.

Tutustu myös esimerkiksi seuraaviin blogiartikkeleihimme: