<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tökkiikö liiketoiminnassanne jokin solmukohta? Eikö liiketoimintaprosessejanne ole vielä mallinnettu? Kuluuko aikaa edelleen manuaaliseen työhön, vaikka kehittämiseen pitäisi satsata enemmän? Monen yrityksen toiminta pyörii yhä näin 2010-luvun loppupuoliskolla aikaansa jäljessä, vaikka mahdollisuuksia olisi vaikka mihin. Lue tästä blogiartikkelista, millaisia riskejä prosessien digitalisoinnilla voi estää ja millaisia hyötyjä sen avulla on mahdollista saavuttaa!

Mistä prosessien automatisoinnissa on kyse?

Liiketoimintaprosessien automatisoinnin tavoitteena on paitsi automatisoida prosesseja, mutta myös yksinkertaistaa ja selkeyttää niitä. Automatisointi onkin keskeinen osa nykyaikaisen yrityksen strategista työkalupakkia. Digitalisaation myötä enää ei tyydytä vain prosessien uudelleensuunnitteluun, vaan haetaan automaatiota ja tehokkuutta.

Digitalisoinnissa on hyvä lähteä liikkeelle automatisoimalla rutiininomaisia, toistuvia tehtäviä, minkä myötä paitsi manuaalista työtä sekä virheitä pystytään vähentämään. Eikä pelkästään kannata keskittyä vain nykyisten prosessien muuttamiseen automaattisiksi, vaan myös parantaa ja kehittää niitä. Siten on mahdollista saavuttaa kilpailuetua koko liiketoiminnalle. 

Liiketoimintaprosessien automatisointi tuo hyötyjä koko liiketoiminnalle – tässä muutama!

Laatu ja luotettavuus

Digitalisoimalla sekä automatisoimalla liiketoiminnan prosesseja on mahdollista nostaa tuotteiden ja palveluiden laatua. Automatisoimalla varmistetaan, että kaikki prosessin osa-alueet toimivat identtisesti, toistuvina, mikä luonnollisesti parantaa laatua.

Laatuhäiriöt voidaan estää helposti esimerkiksi visuaalisen dashboardin avulla. Esimerkiksi tehtaalla kone voi automaattisesti ilmoittaa havaitessaan poikkeaman, johon ihminen voi puuttua, mikäli kone ei pysty ratkaisemaan ongelmaa itse. Laadunvalvonnan järjestelmät voi integroida myös muiden järjestelmien kanssa, mikä taas edesauttaa tiedonkulkua eri järjestelmien välillä. 

Laatu liittyy keskeisesti myös luotettavuuteen. Automatisoitujen prosessien myötä voit sekä itse luottaa liiketoimintaprosesseihinne ja niiden sujuvuuteen, mutta myös tarjoamaan asiakkaillenne luotettavaa palvelua. 

Tietovirheiden katoaminen

Prosessien automatisoinnilla vältetään lisäksi tiedonsiirtoon liittyvät riskit. Kun tietoja ei tarvitse välittää ihmiseltä ihmiselle esimerkiksi puhelun kautta, jossa luvut voi kuulla tai muistaa väärin, katoavat huolimattomuusvirheet. Automatisointi integraation avulla tuo tehokkuutta ja kustannussäästöjä myös siksi, ettei samaa dataa tarvitse raportoida useaan eri paikkaan.  

Ajansäästöä ja tuottavuutta

Ajansäästö on yksi konkreettisista hyödyistä, joka saavutetaan automatisoimalla toistuvia taskeja. Automaatio paitsi vähentää tai poistaa manuaalisten tehtävien määrää, jolloin vapautuu työntekijöiden aikaa. Toisaalta myös tuottavuus lisääntyy – puhumattakaan työntekijöiden motivaatiosta, kun työnteon voi keskittää lisäarvoa tuottaviin tehtäviin.

Tehokkuutta optimoinnilla

Liiketoimintaprosessien automatisointi lähtee liikkeelle prosessien mallintamisesta, kun määritetään, mitä on järkevä automatisoida. Tällöin useassa tapauksessa saavutetaan tehokkuutta prosesseihin, kun tarpeettomia välivaiheita poistetaan ja prosessit luodaan mahdollisimman yksinkertaisiksi.

Kustannussäästöt

Yllä olevien hyötyjen tuloksena syntyy myös säästöjä kustannuksiin. Kun prosessit toimivat optimaalisesti, työntekijöiden aikaa ei kulu manuaalisiin tehtäviin, eikä virheitä synny ja laatukin on kohdallaan, vaikuttaa se luonnollisesti kustannuksiin.

Haluatko lisätietoja?

Tutustu myös palveluumme liiketoimintaprosessien digitalisoinnista tai ota halutessasi suoraan yhteyttä meihin. Autamme mielellämme ratkaisemaan liiketoimintanne haasteita!

Lue halutessasi lisää: