<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jokainen ohjelmistokehitysprojekti on erilainen. Projektin suunnitteluvaiheessa käy usein ilmi, että toteutus ei välttämättä olekaan niin yksinkertainen kuin asiakas on etukäteen kuvitellut. Jos suunnitelma on tehty liian karkealla tasolla, projektin kustannukset saattavat venyä ja paukkua. Pahimmillaan projektin kestoaika saattaa jopa tuplaantua. Mutta ei hätää, kokosimme asiantuntijoidemme viisi parasta vinkkiä ohjelmistokehitysprojektin ostamiseen: 

1 Ole aikaisin liikkeellä

Ohjelmistoprojektin suunnittelu alkaa asiakkaan tarpeiden määrittämisellä. Usein tarpeeseen herätään kuitenkin liian myöhään ja tarjouskierros aloitetaan vasta, kun asialla on jo todella kiire. Esimerkiksi laitteistoja lähdetään uusimaan vasta sitten, kun niiden huomataan jo olevan vanhentuneita. Mitä aikaisemmin tarpeen kanssa ollaan liikkeellä, sitä kustannustehokkaammin projekti saadaan toteutettua. Tiukka aikataulu ei ole optimaalisin suunnittelu- ja toteutustyölle.

2 Älä lyö budjettia lukkoon ennen ostopäätöstä

Kun aloitamme neuvottelut uudesta projektista asiakkaamme kanssa, on tällä usein jo mielessään, millaisen sovelluksen hän haluaa ja millä hinnalla. Uuden projektin suunnitteluvaiheessa tehtävänämme onkin haastaa asiakasta ja selvittää, millainen oikea toteutustarve on. Yhteinen suunnittelu on tärkeää, sillä toisinaan uuden sovelluksen yhteyksiä olemassa oleviin järjestelmiin on hankala hahmottaa. Pitkän kokemuksemme myötä osaamme auttaa asiakasta hahmottamaan kokonaiskuvaa ja osoittaa, kuinka syvälle organisaation järjestelmiin ratkaisu tulee ulottumaan. Vasta kokonaisuuden kartoittamisen jälkeen voimme antaa asiakkaalle hinta- ja aikatauluarvion. Usein projekti muodostuu asiakkaan alkuperäistä suunnitelmaa laajemmaksi ja toteuttamista vaikeuttaa, jos budjetti on lyöty lukkoon jo etukäteen.

3 Ohjelmistokehitys vaatii asiakkaalta muutakin kuin softan ostamisen

Ohjelmistokehitysprojekti ei ole koskaan valmis sormia napsauttamalla. Onnistunut projekti vaatii ammattitaitoisen tiimin lisäksi myös asiakkaan osallistumista. Asiakkaan edustajan tulisi toimia tuoteomistajan roolissa ja tuoda liiketoiminnan ymmärrystä ja hiljaista tietoa toteutustiimin hyödynnettäväksi. Tämä yhteistyö mahdollistaa suunnittelun, testauksen ja asioiden priorisoinnin niin, että toteutus on paras mahdollinen. Lue lisää asiakkaan roolista ohjelmistoprojekteissa. 

Kokemuksemme mukaan parhaiten onnistuneissa ohjelmistoprojekteissa kehitystyössä on ollut mukana myös niitä henkilöitä, jotka tulevat käyttämään ohjelmistoa jokapäiväisessä työssään. Näin tulevat loppukäyttäjät tutustuvat ohjelmistoon jo rakennusvaiheessa ja pääsevät kertomaan jo varhaisessa vaiheessa omista tarpeistaan, jotka ohjelmiston suunnittelussa tulee huomioida. Näin myös tuleva käyttö- ja ylläpitovaihe sujuu luontevammin ja ottaa loppuasiakkaan huomioon.

Kehitysvaiheessa olevia projekteja ei saa unohtaa yrityksen vanhempien tietojärjestelmien päivitysten yhteydessä. Kehitysprojektissa on syytä olla tietoisia uusista päivityksistä, sillä ne saattavat aiheuttaa muutoksia myös kehitteillä olevaan ohjelmistoon. Ohjelmistokehitysprojekti nivoutuu osaksi koko yrityksen tietojärjestelmien kehittämistä ja tarvitsee usein ylläpidollisia toimenpiteitä muiden ohjelmien päivittyessä.

4 Osta tiimi, älä vain yksittäistä CV:tä

Ohjelmistoalalla myydään usein osaamista CV-perusteisesti, eli asiakas haluaa ostaa jonkun tietyn osaajan rakentamaan ohjelmistoaan. Näemme tässä mallissa vakaviakin heikkouksia, joita olemme taklanneet tiimityöskentelymallilla. Meiltä saat tiimin ratkaisemaan ongelmia. 

Tiimissä kykenemme tarjoamaan asiakkaalle yksittäistä asiantuntijaa laajemman osaamisverkoston. Tiimissä pitkän linjan kokemus ja nuorten tuore näkemys tukevat toisiaan. Kokenutkin kehittäjä voi oppia uutta nuorelta, suoraan koulunpenkiltä tulleelta henkilöltä. Yhden osaajan palkkaamisessa on myös se vaara, että osaajan vaihtaessa työpaikkaa tieto projektista katoaa hänen mukanaan. Tällaisen tilanteen paikkaamisessa voi kulua useampikin kuukausi. Tiimissä vastuu on jaettu ja tietotaito pysyy projektissa, vaikka henkilö tiimin sisällä vaihtuisikin.

5 Älä huoli, me autamme

Meiltä saat asiantuntevan tiimin ratkaisemaan ohjelmistokehityksen haasteita. Tutustu ohjelmistokehityksen palvelutarjontaamme täältä. Olemme myös koonneet oppaaseemme 12 asiantuntijoiden vinkkiä ohjelmistokehitysprojektien ostajalle. 

Lataa-Ohjelmistokehityksen-Ostajan-Opas