<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IT-järjestelmätkö kankeita ja aina liiketoiminnan uudistusten tiellä? Eivät välttämättä! Hyvin rakennettuna IT-arkkitehtuurilla on vahva merkitys liiketoiminnan kehitykselle. Sen avulla päästään kehittämään prosesseja, joiden suorittaminen manuaalisesti ei syystä tai toisesta toimi niin tehokkaasti kuin olisi mahdollista. 

Miksi yrityspäättäjän kannattaa kiinnostua integraatioista?

Integraatiot antavat yrityksille niin paljon etuja liiketoimintaan, että asiaan perehtymättömän on vaikea edes ymmärtää niiden mahdollisuuksia. Olipa haasteena sitten uuden työvaiheen lisääminen prosessiin, tiedon reaaliaikainen saatavuus tai tiedon jäljitettävyys, löytyy integraatioista ratkaisu.

Miksi sitten liiketoimintapäättäjän tulisi nähdä integraatiot voimavarana? Hyvin suunnitellun ja rakennetun integraatioalustan avulla yritys kykenee toimimaan joustavammin ja reagoimaan liiketoiminnan muutoksiin nopeammin. Esimerkiksi jos liiketoiminnassa päätetään jalostaa olemassa olevasta datasta kokonaan uusi palvelu, edellyttää se arkkitehtuurilta joustavuutta ja kyvykkyyttä, jotta palvelu saadaan lanseerattua riittävän nopeasti ennen kuin kilpailija on jo syönyt markkinan.

Yritys voi toteuttaa integraatioarkkitehtuurinsa joko kokonaan itse tai rakentaa toimintonsa avoimien rajapintojen varaan. Esimerkiksi kivijalkakauppiaan ei ole järkevää lähteä rakentamaan nettisivuilleen omaa kartastoa, kun hän voi helposti lisätä Googlen karttapalvelun kartan ohjaamaan kävijöitä putiikkiinsa. Tällainen tiedonsiirto onnistuu juuri integraatiorajapintojen kautta. Rajapinnoista on asiakastyön lisäksi paljon hyötyä myös yrityksen sisäisissä prosesseissa, kuten seuraava esimerkki osoittaa. Lue lisää APIen mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämiseen täältä.

Kymsote saavutti eurosäästöjä käyttöoikeusprosessin automatisoinnilla

Asiakkaamme Kymsote kohtasi ongelman, joka liittyi uusille työntekijöille luotavien käyttöoikeuksien perustamiseen ja hallinnointiin. Uuden työntekijän aloittaessa hänen piti itse hakea oikeuksia tietojärjestelmiin ja tunnusten luominen tapahtui manuaalisesti organisaation IT-osaston toimesta. Työntekijöiden vaihtuvuus toimialalla on suurta, ja organisaatiolla kului paljon aikaa uusien käyttöoikeuksien myöntämiseen sekä niiden hallinnoimiseen. 

Kymsote löysi integraatioista avun ongelmaansa. Kun uusi työntekijä nyt aloittaa työt, HR-järjestelmästä menee ajantasainen tieto käyttäjärekisteriin, josta käyttöoikeuden vahvistuspyynnöt lähtevät automaattisesti. Tunnusten luomisessa ei tarvita enää prosessia hidastavia manuaalisia vaiheita. Muutos sai aikaan sen, että toiminnan tuottavuus parani ja tunnusten luomiseen liittyvä prosessi ja dokumentaatio selkeytyivät. Samalla roikkuvista käyttäjätileistä aiheutuneet tietoturva- ja kustannusriskit pienenivät. Muutoksen säästöt voidaan mitata konkreettisesti euroissa - integraatioista oli siis selkeitä liiketoiminnallisia hyötyjä!

Miten sinun yrityksesi liiketoimintaa voisi nousta uudelle tasolle integraatioiden tukemana?

Yksi ensimmäisistä askeleista on kuunnella webinaaritallenteemme Integraatiot liiketoiminnassa. Kerromme siinä lisää integraatioiden liiketoimintahyötyjä ja paljastamme muun muassa, millaisia kehitysaskeleita Canon on ottanut integraatioiden avulla.

VARAA AIKA