<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Yle uutisoi äskettäin Fennovoiman turvallisuusongelmista ja kyseenalaisesta irtisanomistilanteesta, jossa johtaja irtisanottiin käytyään viranomaisen puheilla turvallisuusongelmiin liittyen. Sisäisistä väärinkäytöksistä tai väärinkäytöksen epäilystä ilmoittaminen asettaa usein ilmiantavan työntekijän puun ja kuoren väliin. Mikäli tällainen asetelma on mahdollinen, eikä ilmoitusta voida tehdä anonyymisti, ilmiantajan oikeusturva usein vaarantuu. Ja mikäli yksittäisen henkilön oikeusturva on uhattuna, väärinkäytösepäilyistä ilmoittamisen kynnys nousee. 

Väärinkäytösten ehkäisy vähentää kustannuksia

Toimivalla sisäisellä valvonnalla voidaan ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä, jolloin sisäisen valvonnan kehittäminen on tärkeä toimenpide yritykselle. Väärinkäytökset aiheuttavat taloudellista tappiota, vaikka esimerkiksi kavalletut varat saataisiinkin takaisin. Epäsuoria kuluja voivat aiheuttaa esimerkiksi oikeustoimen kustannukset, asiantuntijakorvaukset, työntekijän menettäminen ja uuden työntekijän palkkaaminen sekä menetetyn ajan tuomat kustannukset. 

Käytännön ongelmia ja väärinkäytöksen epäilyjä havaitaan monesti yrityksen alemmilla tasoilla, jolloin työntekijöitä olisi hyvä kannustaa raportointiin. Suuri osa väärinkäytöksistä tulee myös ilmi ilmoitusten avulla. Ilmiannon tekoon tarvitaan kuitenkin järjestelmä, joka suojaa ilmoittajan henkilöllisyyden, vaikka hän keskustelisi ilmiannon yhteydessä ilmoituksen käsittelijän kanssa. 

Whistleblowing -järjestelmä suojaa henkilöllisyyttä

Markkinoiden väärinkäytön torjunta tehostui 3.7.2016, jolloin markkinoiden väärinkäyttöasetus (”MAR”) astui voimaan. MAR:n myötä arvopaperimarkkinalakia muutettiin tietyiltä osin. Arvopaperimarkkinalakiin ehdotettiin otettavan säännös, joka edellyttää, että pörssiyhtiöillä on oltava kanava, jonka kautta henkilöstö voi sisäisesti ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä (ns. whistleblowing-ilmiantojärjestelmä). Whistleblowing -järjestelmän avulla huolehditaan riittävästä suojauksesta mahdollisten ilmoitusten tekoa varten.

Haluatko lisätietoja? 

Alfame kehitti Microsoft Office 365- sekä Sharepoint 2013 -palvelinympäristöön asennettavan ratkaisun, jossa kuka tahansa käyttäjä voi tehdä ilmoituksen talouspuolen rikkeestä henkilötietojaan paljastamatta. Ratkaisu on helppo ottaa käyttöön ja on lisäksi kaikkien työntekijöiden saatavilla. Käy lataamassa maksuton Whistleblower-ratkaisukuvaus, jossa kerromme lisää tuotteesta.

Whistleblower