<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Saumattomat ja virtaviivaiset prosessit sekä sisäisesti, asiakkaiden kesken kuin toimittajienkin kanssa ovat monesti vain haavetta – tieto ei siirry ajantasaisena silloin kuin pitäisi, tai sen siirtämiseen kuluu manuaalista työtä ja aikaa. Tämä luo tietysti tehottomuutta, mistä on syytä pyrkiä eroon. Helpotusta tähän tuovat integraatiot, jotka oikein toteutettuina tuovat tulosta koko liiketoiminnalle. Lue, miten!  

Väyläintegraatio tuo sujuvuutta ja helppoutta 

Integraatiot voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: perinteisiin point-to-point -tyyppisiin integraatioihin sekä väyläintegraatioihin. Point-to-point -integraatiot tarkoittavat nimensäkin mukaisesti pisteestä pisteeseen kulkevia yksinkertaisia integraatioita, kun taas väyläintegraatiossa tieto liikkuu keskitetyn väylän kautta järjestelmien ja sovellusten välillä. Useimmiten siihen hyödynnetään integraatioalustaa, jolla on keskeinen rooli myös API:ien hyödyntämisessä.  

1. Helppo hallittavuus ja sujuvat muutokset

Keskitetyllä väyläintegraatiolla tieto liikkuu useiden eri järjestelmien välillä alustan kautta, minkä ansiosta integraatiota on helppo hallita. Muutosten ja päivitysten teko on sujuvaa, ja esimerkiksi uusien järjestelmien lisääminen tai vanhojen poistaminen onnistuu vaivatta: uusia yhteyksiä ei tarvitse rakentaa suoraan järjestelmästä toiseen, vaan alustaan integrointi riittää.  

Hallittavuuden helppouden myötä myös tietoturva paranee ja esimerkiksi GDPR:n vaatimusten täyttäminen onnistuu sujuvasti. Lisäksi läpinäkyvyys integraatioiden eri vaiheisiin kasvaa. Yksi väyläintegraation eduista onkin tapahtumien valvonta, jolloin kaikesta jää lokimerkintä. Poikkeustilanteessa taas voidaan hälyttää oikea taho apuun. 

2. Liiketoimintaprosessien automatisointi

Väyläintegraatiota hyödyntämällä on mahdollista yksinkertaistaa liiketoiminnan prosesseja ja automatisoida niitä. Onkin hyvä lähteä liikkeelle automatisoimalla toistuvia rutiinitöitä, jolloin saavutetaan ajansäästöä, tehokkuutta sekä laatua. Lue liiketoimintaprosessien automatisoinnista ja sen hyödyistä lisää aiemmasta blogiartikkelistamme. 

3. Joustavuutta ja ketteryyttä

Paitsi että integraatioalustan myötä integraatioita on helppo hallita, tuo väyläratkaisu joustavuutta ja ketteryyttä koko liiketoiminnalle. Esimerkiksi asiakaskokemuksen kehittäminen sekä nopea reagointi kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin onnistuu, kun integraatiot eivät aiheuta kankeutta.  

4. Tehokkuuden ja tuottavuuden kasvua

Väyläintegraatio tuo tehokkuutta koko liiketoiminnalle, mutta myös kustannussäästöjä.  Käytännössä väyläintegraatio mahdollistaa saman rajapinnan hyödyntämisen usean eri järjestelmän yhteen liittämistä varten. Mitä enemmän integraatiota edellyttäviä järjestelmiä on, sitä järkevämpää onkin hyödyntää väyläratkaisua.    

Manuaalisten työtehtävien jäädessä pois työntekijät voivat keskittyä arvoa tuottaviin tehtäviin. Tämä luonnollisesti tuo tulosta yritykselle.     

Millainen integraatio kannattaa valita?  

Point-to-point -integraatiot soveltuvat tilanteisiin, joissa järjestelmiä on vain vähän. Point-to-point -integraatiot eivät kuitenkaan ole se kestävin vaihtoehto, sillä niiden aiheuttamat haasteet heijastelevat pahimmillaan koko organisaation kykyyn vastata liiketoiminnan muuttuviin vaatimuksiin.    

Kannattaakin pohtia esimerkiksi seuraavia seikkoja valitessasi integraatiotapaa: 

  • Onko integroitavia järjestelmiä 3 tai enemmän?  
  • Jos integroitavia järjestelmiä on nyt 2, pystyttekö lisäämään uusia järjestelmiä mukaan tulevaisuudessa? 
  • Onko aikeissanne lisätä järjestelmiä tulevaisuudessa? 
  • Aiotteko hyödyntää API:en mahdollisuuksia esim. palveluiden julkaisemiseen?  
  • Millaista nopeutta vaaditte integraatiolta? Entä millaista kapasiteettia?  
  • Miten tärkeää on integraation toimintavarmuus ja luotettavuus nyt ja jatkossa?    

Lue lisää 

Lataa lisälukemiseksi opas integraatioiden ostamiseen, josta löydät lisää tietoa integraation valinnan tueksi! Oppaasta saat tietoa mm. point-to-point -integraation ja väyläratkaisun eroista sekä siitä, miten integraatioprojekteissa kannattaa lähteä liikkeelle. Pääset lataamaan oppaan täältä.

LATAA OPAS