14.02.2020 Uutiset

Alfame on Suomen paras työpaikka – näin onnistuimme

Nyt juhlitaan – Alfame on Suomen paras työpaikka! Kuudessa vuodessa nousimme Great Place to Work -listauksessa sijoitusten ulkopuolelta ykköseksi. 

Paljon on siis tehty oikein, ja asioita viety eteenpäin päämäärätietoisesti. Mutta mistä voittava kulttuuri oikeastaan syntyy? Miten luodaan hyvä työpaikka?

Tässä kolme näkökulmaa, joiden näen ohjanneen matkaamme kärkisijoille.

1. Arvojen mukainen toiminta

Toimintamme kulmakivenä on arvot, jotka olemme yhdessä valinneet. Hakkeruus, yhteistyö ja sisukkuus ohjaavat kaikkea toimintaamme ja liimaavat meidät yhteen. Haluamme kehittyä ja kehitymme jatkuvasti, teemme sitä yhdessä, emmekä pienestä lannistu. 

Uskon vilpittömästi, että arvopohjainen toimintamme on meidän tärkein draiverimme parhaan työpaikan rakentamisessa. Porukka todella haluaa kehittyä ja jokaisen intoa oppimiseen tuetaan esimerkiksi henkilökohtaisilla opintosuunnitelmilla ja koulutusbonuksilla. Halu yhdessä tekemiseen näkyy myös pari kertaa vuodessa järjestettävien hackathonien suosiossa.

Olemme myös koko porukalla pohtineet, mikä on meidän “why” eli miksi tätä työtä teemme. Alfamelaisten työn merkitys kumpuaa siitä, että innostamme kehittymään ja rakennamme yhdessä mielekästä elämää.

2. Yhteinen agenda

Kulttuurin kehittäminen ei ole johdon tai henkilöstöhallinnon agendalla oleva asia. Se on asia, jota tehdään yhdessä. 

Meillä henkilöstön kokemus osallisuudesta on kasvanut melkoisin harppauksin. Koko talon workshoppien ja arkisten lounaskeskustelujen pohjalta on pukattu käyntiin pieniä kokeiluja ja laajempia kehityshankkeita, joiden tähtäimessä on parantaa työyhteisöä käytännössä.

Kun agenda on kaikkien yhteinen eikä johdon päälle liimaama asia, luodaan mahdollisuus sille, että kukin voi tuntea sisäsyntyistä motivaatiota ja osallisuutta. Tämä puolestaan luo sisäistä paloa viedä asioita eteenpäin. Ja mitä enemmän kukin pääsee mukaan ja näkee tuloksia, sitä enemmän se ruokkii motivaatiota ja innostusta.

Yhteinen kehitystyö on johtanut hyviin sijoituksiin myös Great Place to Work -listauksessa. Viime vuonna loikkasimme yhdeksänneltä sijalta kakkoseksi, ja tuossa nousussa näkyy nimenomaan yhteisen tekemisen painottuminen. Kaikki alfamelaiset olivat mukana analysoimassa materiaalia ja tuloksia, ja yhdessä teimme johtopäätöksiä siitä, mitä meidän kannattaa ryhtyä kehittämään ja mitä kannattaa vahvistaa.

Tällaista yhdessä tekemistä olemme vaalineet ja jatkaneet. Se näkyy henkilöstön tyytyväisyydessä, ja se näkyy myös kasvussamme.

3. Sisäinen motivaatio

Uskon vahvasti siihen, mitä Daniel H. Pink on Drive -kirjassaan todennut nykyajan motivaation lähteistä. 

Ensinnäkin, sinulla täytyy olla merkitys omalle työllesi – ymmärrät mitä teet, miksi, ja mihin se liittyy. Toiseksi, sinulla on oltava autonomia eli mahdollisuus tehdä päätöksiä ja vaikuttaa omaan työhösi. Ja kolmanneksi, sinulla on oltava mahdollisuus kehittyä työssäsi. 

Kun nämä kolme tekijää ovat kunnossa, motivaatio on huipussaan. Siinä ei pelkät bonusjärjestelmät auta, jos muut asiat nakertavat sisäistä motivaatiota. 

Näihin olemmekin kiinnittäneet Alfamella erityisen paljon huomiota. Kuvaava käytännön esimerkki on eräs työntekijämme, joka oli menettänyt motivaatiotaan ja sen vuoksi työ alkoi maistua puulta. Kävimme hyviä keskusteluja siitä, mikä on hänen merkityksensä asiakastyössä ja miten päätöksentekomallimme hajauttaa valtaa jokaiselle. Innostus oli valtaisa, kun asiat loksahtivat kohdalleen. Oivallusten myötä kyseinen työntekijä alkoi kehittää omaa osaamistaan ja kiinnostui ihan uudella kierteellä heimotoiminnasta. 

Myös ketterä ja itseohjautuva kulttuuri ruokkivat jo rakenteina sisäisen motivaation syntymistä.

Ja matkamme jatkuu

Modernissa työyhteisössä muutos on vakio. Alfamella olemme eläneet kulttuurin muutosta jo pitkään, eikä se tämän palkinnon pokkaamiseen pääty. Jatkuvan kehittämisen toimintatapa on rakennettu sisään niin bisnekseemme kuin toimintakulttuuriimme.

Parhaan työpaikan rakentamiseen tarvitaan empatiaa ja luottamusta. Yksilön sisäinen kokemus siitä, miten tulee kohdelluksi, on merkittävää. Ei ole olemassa eriarvoisia ihmisiä, vaan jokainen tärkeä. Meidän täytyy ymmärtää ihmisten erilaisuutta, erilaisia vaikuttimia ja taustoja sekä motivaatiotekijöitä. 

Kaikkia kulttuurin kehittäjiä kannustan purkamaan perinteisiä raja-aitoja henkilöstön ja johdon välillä. Avoimuus on kaiken A ja O. Mahdollisimman avoin viestintä ja yhteisten tavoitteiden asettaminen johtavat yhteiseen agendaan ja osallisuuden kautta parempaan motivaatioon. 

Silloin kaikki on mahdollista. Me olemme siitä elävä esimerkki.

Tutustu kulttuuriimme ja arvoihimme

JanneTirkkonen_200x200

Alfamen toimitusjohtaja Janne Tirkkonen uskoo arvojen mukaiseen toimintaan ja itseohjautuvaan organisaatioon. Johtajana Janne haluaa ruokkia motivaatiota ja poistaa esteitä, jotta jokainen alfamelainen voi innostua omasta työstään ja yhteisistä tavoitteista.

Muita kirjoituksia aiheesta

Näytä kaikki uutiset

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen tehokkaasti ohjattua oikealle ihmiselle.