13.03.2019 Alfame työpaikkana

Alfamelaiset suosittelevat - Idiootit ympärilläni on avartava lukukokemus tiimityöskentelijälle

Oletko sinä luonnetyypiltäsi eniten vihreä, sininen, keltainen vai punainen? Thomas Erikssonin Idiootit ympärilläni -kirja opettaa itsetutkiskelun kautta ymmärtämään erilaisia ihmistyyppejä. Kirjan värinanalyysin avulla voi ymmärtää paremmin omaa toimintaansa, mutta myös muiden toimintaa erilaisissa tilanteissa ja osana ryhmää.

Alfamelaisille oman osaamisen kehittäminen on lähellä sydäntä ja uuden opiskelu on meille iso osa arkea. Ammatillisen substanssiosaamisen jatkuvan petraamisen lisäksi meitä kiinnostaa kehittyä aina vain paremmiksi sekä tiimikavereina että ihmisinä.

Niinpä porukka alfamelaisia otti työn alle Idiootit ympärilläni -kirjan; osa ahmi siitä paperisen version, osa suosi äänikirjaversiota.

Teoksesta keskustelimme tapamme mukaan eräällä virtuaalisella keskustelukanavalla. Kirjan lukeneet kirjoittivat siitä oman analyysinsa ja mielipiteensä, minkä jälkeen keskustelu teoksesta polveili runsaana.   

”Idiootit ympärilläni on viihdyttävä ja hyödyllinen luettava jokaiselle, joka haluaa oppia uusia taitoja toisten ihmisten ymmärtäjänä ja tiimityöskentelijänä.” 

Melkoisen yksimielisiä oltiin siitä, että teos on viihdyttävä ja hyödyllinen luettava ihan jokaiselle, joka haluaa oppia uusia taitoja toisten ihmisten ymmärtäjänä ja tiimityöskentelijänä. 

Eri ihmistyypit ryhmiteltyinä neljään kategoriaan 

Idiootit ympärilläni ryhmittelee ihmisluonteet karkeasti neljään kategoriaan, jotka kuvataan kirjassa värein: punainen, keltainen, vihreä ja sininen. Eri värejä edustavilla ihmistyypeillä on omat luontaiset tapansa käsitellä tilanteita ja vuorovaikuttaa muiden ihmisten kanssa.

Jokaiselta työpaikalta löytyy vuoren varmasti siveltimellinen jokaista väriä.

Pikaisesti luonnehdittuna punainen on pomottamiseenkin taipuvainen suorittajatyyppi, jolle tärkeintä on saada asiat hoidettua. Keltainen on ryhmässä usein huomion keskipisteenä, ja keskittyminen tai loogisuus eivät välttämättä ole hänen vahvimpia puoliaan. Vihreä on jämpti, luotettava ja rauhallinen, eikä juuri nauti muutoksista. Sininen taas on viimeisen päälle järjestelmällinen ja huomioi yksityiskohdat tarkkaan. 

Toisten ymmärtämisestä vahviketta tiimityöskentelyyn

”Kirjan parasta antia ovat neuvot kuinka eri ihmistyyppien kanssa voi tulla toimeen”, Kalle sanoo.

”Kun opimme tuntemaan itseämme ja toisiamme paremmin, elämä helpottuu ihmisten välisten sosiaalisten konfliktien vähentyessä. Kaikki me ihmiset olemme erilaisia, joten on tärkeä tiedostaa, miten eri persoonallisuuksiin tulee suhtautua”, Niklas komppaa.

Idiootit ympärilläni antaa vinkkejä erilaisten väriluonteiden hedelmälliseksi yhteensovittamiseksi ja niinpä siitä on iloa myös eri ihmistyyppejä edustavien asiakkaiden kanssa työskennellessä. Kirjan vinkit liittyvät esimerkiksi siihen, miten eri ihmistyypit suhtautuvat yllättäviin muutoksiin. Näin erilaisiin tilanteisiin voi valmistautua, erilaisia ihmisiä ymmärtää ja heidän suhtautumistaan jopa vähän ennakoida.

”Kun tiedetään kaverin värimaailma, yhdessä tekeminen on paljon hauskempaa.”

”Kirjan avulla on helppoa jaotella ihmisiä karkeasti eri väreihin. Näiden avulla voi miettiä, miten itse voisi paremmin kommunikoida toisen kanssa. Kun tiedetään kaverin värimaailma, yhdessä tekeminen on paljon hauskempaa”, Kai sanoo. 

Moni kommentoi, että huomaa helposti omasta työporukasta kaikkien eri värien edustajia ja pystyy jopa tunnistamaan, jos työkaverista löytyy useampaa eri väriä.

Värit voivat sekoittua ja niitä kaikkia tarvitaan menestyksekkäässä tiimissä

Alfamen mökki-hackathonissa maaliskuussa teimme kirjan innoittamana yhdessä väritestejä ja analysoimme omia sekä toistemme ihmistyyppejä. Kävi ilmi, että osassa meistä korostuu hyvin selvästi jokin tietty väri, mutta kaikista löytyy myös ainakin kahta tai joskus jopa kolmea väriä eri suhteissa.

Pohdimme, voisiko muuttuvissa tilanteissa korostua eri värit: jokin väri vahvistuu vaikkapa kotipuolessa ja jokin toinen työpaikalla. Osa porukasta innostui sittemmin teettämään väritestit myös kotiväelle. 

Eri luonnetyyppien vahvuudet täydentävät toisiaan.”

Tulimme ehdottomasti siihen tulokseen, että työpaikoilla näitä kaikkia värejä ja niiden erilaisia sekoituksia tarvitaan. Eri luonnetyyppien vahvuudet täydentävät toisiaan.

”Ellei sinisiä olisi, kukaan ei etukäteen miettisi yksityiskohtia loppuun asti. Ellei keltaisia olisi, kukaan ei miettisi uusia tapoja tehdä asioita, vaan aina tehtäisiin niin kuin on ennenkin tehty. Ellei vihreitä olisi, kukaan ei käärisi hihoja ja ryhtyisi toimeen, vaan aina eteen tulisi muutoksia vain muutoksen vuoksi. Mutta viimeinen on vaikein. Mitä punaisten puuttumisesta seuraisi?” Eeva-Maria pohtii.

”Punaisethan ovat loppuun saakka kilpailuhenkisiä. Ehkä se on tarpeen, jotta tiimi pärjää markkinoilla. Ei auta tehdä tunnollisesti ja loppuun saakka, jos aina jää kakkoseksi”, Kai jatkaa. Kaikkia värejä tarvitaan menestyksekästä tiimiä täydentämään.

Tutustu tarkemmin kulttuuriimme ja avoimiin työpaikkoihin

Muita kirjoituksia aiheesta

Näytä kaikki uutiset

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen tehokkaasti ohjattua oikealle ihmiselle.