07.04.2017 Teknologia

API – kultakaivos ketterään liiketoimintaan

APIt eli ohjelmointirajapinnat ovat olleet ohjelmistotekniikan hyödynnettävissä jo iät ja ajat, mutta vasta viimeisten vuosien aikana niiden käytöstä on tullut entistä helpompaa ja niistä on alettu puhua lähes missä tahansa organisaatiossa. Rajapintojen ansiosta on mahdollista luoda täysin uusia palveluja hyödyntämällä avointa dataa sekä löytää uutta arvoa jo olemassa olevalle tiedolle. Esimerkiksi netin erilaiset hintavertailupalvelut on usein toteutettu APIen avulla keräämällä tietoja eri lähteistä.

Myös omien palveluiden arvoa on mahdollista kehittää rakentamalla ekosysteemejä kumppaneiden ja asiakkaiden avulla. Esimerkiksi KONE on viime vuosina rakentanut itselleen täysin uuden kehittäjäverkoston, joka pohjautuu API-ratkaisuihin.  

API eli ohjelmointirajapinta tuo hyötyjä koko liiketoiminnalle

API eli Application Programming Interface on ohjelmointirajapinta, joka kuvaa vuorovaikutuksen tarjottujen palveluiden kanssa. Se rajaa riippuvuudet varsinaisen toteutuksen ja asiakkaan välillä minimiin eli on siten eräänlainen menettely löyhään sidontaan. APIt eivät saisi jäädä pelkästään IT:n harteille, sillä ne tuovat mahdollisuuksia koko liiketoiminnalle – tässä niistä muutama:

1. Toimittaja- ja teknologiariippumattomuus

Ilman rajapintamäärityksiä sovelluksista tulee monoliittisia eli kaikki tarjotut toiminnot ovat sidottuja kiinteästi yhteen. Yksikin muutos voi tällöin heijastua koko toteutukseen ja aiheuttaa ennalta tuntemattomia ongelmia. Siksi sovelluksille määritetäänkin komponenttiarkkitehtuureja ja lisätään rajapintoja komponenttien vuorovaikutuskohtiin, jotta näitä osia olisi mahdollista kehittää ja/tai korvata riskittömämmin.

Ohjelmointirajapintojen toimittajariippumattomuus takaakin, että rajapinta ja sitä hyödyntävät palvelut eivät kärsi, vaikka palveluja uudistettaisiinkin. Esimerkiksi CRM-järjestelmän vaihtaminen ei APIn ansiosta vaikuta muihin yrityksen järjestelmiin tai palveluihin, vaan ne säilyvät ennallaan.

2. Helppo ylläpito ja jatkokehitys

Julkaistut APIt mahdollistavat jatkokehityksen myös oman organisaation ulkopuolella. Omien palvelujen arvoa on mahdollista kehittää rakentamalla ekosysteemejä kumppaneiden ja asiakkaiden avulla. Esimerkiksi KONE on viime vuosina rakentanut itselleen täysin uuden kehittäjäverkoston, joka pohjautuu API-ratkaisuihin.

3. Tuotteena tarjoaminen

APIn tuotteistaminen voi olla jopa lähtökohtana APIn toteuttamiselle. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan yritys saattaa ensin tuottaa palvelua itselleen, kunnes saadaan idea, miksi ei tarjottaisi palvelua myös muille. Tuotteen julkaisu on helppoa API management –alustalla, jolloin yritykselle aukeaa uusi kanava liiketoiminnan laajentamiseen. Tuotettuja rajapintoja ja palveluja on mahdollista markkinoida esim. API:Suomen kautta.

API strategian ytimessä

Viime kädessä APIen avulla ohjataan koko liiketoimintaa, ei pelkästään teknisiä toimintoja. APIt ovatkin nousseet olennaiseksi osaksi menestymistä nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä, eikä niitä voida siten sivuuttaa vain olkia kohauttamalla. Hyödyntämällä asiantuntevaa kumppania, joka ymmärtää liiketoiminnan tavoitteet, ovat APIt avain toimivaan palvelukehitykseen sekä ketterään liiketoimintaan.

Kysythän halutessasi lisätietoja aiheesta sekä käy myös lataamassa oppaamme Avain ketterän liiketoimintastrategian toteuttamiseen – API/Ohjelmointirajapintaopas IT-päättäjille, josta saat lisätietoa mm. API:n hyödyistä sekä API-työkaluista ja API-hallinnasta. Tutustu myös DigiSprintti-palveluumme, joka toimii erinomaisena ensiaskeleena API-strategiaan! 

Muita kirjoituksia aiheesta

Näytä kaikki uutiset

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen tehokkaasti ohjattua oikealle ihmiselle.