12.06.2018 Teknologia

Onnistunut API-strategia kääntää dataa tuotoksi

Elämme aikaa, jolloin ohjelmointirajapinnat ovat uusi normi, ja niitä tehokkaasti hyödyntämällä on mahdollista vaikuttaa organisaation asemaan nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämän vuoksi API-strategia on oleellinen osa IT-kokonaisuutta, sillä sen avulla ruokitaan innovatiivista ajattelua, kehitetään yhteistyötä ja parannetaan asiakastyytyväisyyttä.

Miksi API:t ovat niin tärkeitä liiketoiminnalle? 

API eli Application Programming Interface on ohjelmointirajapinta, joka kuvaa vuorovaikutusta tarjottujen palveluiden kanssa. API:en käyttö tuo liiketoimintaan teknologia- ja toimittajariippumattomuutta, mikä taas lisää jatkokehitysmahdollisuuksia ja taloudellisia etuja. 

API:en myötä data ei ole aina automaattisesti julkista, mutta halutessaan yritys voi avata datan ulkopuolistenkin käyttöön. API-strategia taas määrittää ne rajapinnat, jotka yrityksen kannattaa avata samoin kuin kenelle API:t avataan. Hyvä API-strategia kuvaa myös, miksi nämä valitut rajapinnat avataan ja kuinka kokonaisuutta hallitaan fiksusti. Tuotoksi strategian voi kääntää hakemalla kasvua uusista lähteistä avattujen rajapintojen avulla. 

Tässä kolme esimerkkiä, miksi API:t ja API-strategia ovat niin merkityksellisiä liiketoiminnan kilpailukyvylle ja kasvulle. 

1. API:t ja innovaatio 

Vaikka liiketoimintaa harjoitetaan entistä dynaamisemmassa toimintaympäristössä, on monen organisaation strategia jäänyt elämään menneisiin, verrattain stabiileihin aikoihin. Nuo nykypäivää suljetumpien ympäristöjen strategiat eivät kuitenkaan enää riitä, vaan liiketoiminnalta vaaditaan jatkuvaa innovaatiota ja toiminnan uudistamista. 

Aidosti innovatiivinen ympäristö puolestaan vaatii tuekseen vahvan palauteprosessin. Oman kuplan sisällä eläminen tekee hallaa liiketoiminnalle, ja siksi tuotteista ja palveluista saatu palaute ja sen hyödyntäminen on äärimmäisen tärkeää! Palauteprosessin rakentaminen osana API-strategiaa tekee organisaatiosta ketterämmän ja auttaa selviämään jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

2. API:t ja asiakaskokemus 

Nykypäivänä kuluttajat ovat tottuneet saamaan personoitua palvelua, jolloin esimerkiksi tilausjärjestelmän ja asiakaspalvelujärjestelmän on toimittava yhteen saumattomasti. Valitettavan monet organisaatiot kuitenkin säilövät datansa siiloissa, jolloin päällekkäisyyksiä, ristiriitoja, virheitä ja viivästyksiä tapahtuu väistämättä. Tämän seurauksena asiakaskokemus on huono, mikä saa kuluttajan jatkossa valitsemaan mieluummin kilpailijan palvelut. 

Ongelman ratkaisu vaatii parempaa informaatiostrategiaa, jonka keskiössä ovat integraatiot. Palvelulaadun ja ketteryyden takaamiseksi IT-hallinnot joutuvat panostamaan integraatiotyökaluihin entistä enemmän. Vakiintunut ratkaisumalli on ESB (Enterprise Service Bus), jonka avulla saadaan rakennettua keskitetty palveluväylä ja löysemmät riippuvuudet tietojärjestelmien välille. Lisää tästä aiheesta voit lukea API-oppaastamme. 

 3. API:t ja lisääntyvä yhteistyö 

Yksi avoimen alusta suurimmista hyödyistä on sen mahdollistama ulkopuolinen innovaatio: joku organisaatiosi ulkopuolelta saattaa hyvässä lykyssä pystyä ratkaisemaan teidän kohtaamanne ongelmat. Kaikkea ei siis aina tarvitse rakentaa alusta saakka oman organisaation sisäisin voimin, vaan muidenkin luomia, innovatiivisia API-teknologioita on mahdollista hyödyntää. 

Koska API:en myötä tietoihin on pääsy myös organisaation ulkopuolelta, korostuu hallinnan merkitys entisestään. Onnistunut API-strategia vaatiikin API-hallintatyökalun, jonka avulla kontrolloidaan API:en käyttöä sekä monitoroidaan API:en kaupallista hyödyntämistä. Hyvä esimerkki avoimesta datasta on Alfamen toteuttama Patentti- ja rekisterihallituksen avoin rajapinta. Sivustolle koottu aineisto on koneluettavassa muodossa, maksuton ja vapaasti kaikkien käytettävissä. 

Lisää API-tietoutta 

Organisaatiot, jotka eivät pysty integroimaan IT-järjestelmiään onnistuneesti API:en avulla, joutuvat seuraamaan sivusta toisten menestystä. API-strategiaan kannattaa siis panostaa. Lue lisää APIsta tutustumalla maksuttomiin oppaisiimme tietopankissa. 

Tutustu myös näihin API-artikkeleihin: API:t eivät ole vain IT:tä varten ja Ohjelmointirajapinta osana liiketoimintastrategiaa. 

Muita kirjoituksia aiheesta

Näytä kaikki uutiset

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen tehokkaasti ohjattua oikealle ihmiselle.