Patentti- ja rekisterihallitus

Avoimen datan integraatioratkaisu

Parhaat käytännöt arkeen

Alfame on tehnyt pitkään yhteistyötä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kanssa toteuttaen useita eri projekteja. Tutustu yhden projektin kuvaukseen, jossa toteutettiin avoimen datan ratkaisu, jonka avulla eri toimijoilla on nyt mahdollisuus rakentaa tietopalveluita PRH:n tietovarannoista, hyödyntämällä avoimen datan rajapintoja. Lisäksi PRH:n arkkitehti Markku Satulehto kertoo kokemuksiaan Alfamen kanssa työskentelystä oheisessa videossa. 

Patentti -ja Rekisterihallitus

Patentti -ja Rekisterihallitus (PRH) kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan ja se neuvottelee vuosittain ministeriön kanssa toimintansa tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että se kattaa noin 95 % menoistaan omilla palvelutuloillaan. PRH edistää teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. PRH rekisteröi yritykset, säätiöt ja yhdistykset sekä tutkii ja myöntää patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan.

Avoin data kiihdyttää innovaatioita

Avoimen tiedon ohjelman tavoitteena on vauhdittaa julkisen hallinnon tiedon avaamista ja käytön lisäämistä. Ohjelma purkaa tiedonkäytön esteitä ja luo kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittämiselle. Ohjelman osana PRH:n Avoin data-projektissa päätettiin toteuttaa tietovarantojen hyödyntämistä helpottava tekninen rajapinta.

Avoin data palvelee suomalaisia yksityishenkilöitä ja yhteisöjä. Tiedon avaaminen tehostaa tiedottamista, markkinointia ja myyntiä. Samalla ohjelma luo mahdollisuuksia rakentaa palveluita avoimen tiedon päälle. Käytännössä tarkoituksena on kiihdyttää suomalaisen liiketoiminnan ja innovaatioiden kasvua ja kehitystä.

Alla olevassa videossa PRH:n arkkitehti Markku Satulehto kertoo kokemuksiaan Alfamen kanssa työskentelystä, sekä mitkä hänen mielestään ovat avainasioita menestyksellisen projektin toteuttamisessa

"Projektin aikana kehitettiin monia parhaita käytäntöjä. Alfamen kanssa yhteistyössä kehitetty toimintamalli ja työtavat olivat meille arvokkaita"

- Mikko Pitkänen projektipäällikkö, PRH

Ratkaisun toteutus

Alfame toteutti Mule ESB integraatioalustalla avoimen tiedon rajapinnan. Avoin data on pääasiassa tarkoitettu haettavaksi ja julkaistavaksi toiseen sovellukseen tai järjestelmään. Rajapinnan kautta avattiin Kaupparekisterin kuulutustietoja ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä yritystietoja.

Ratkaisu mahdollistaa uudenlaisen toimintatavan, jonka perustana ovat avoimuus ja avoin data. Järjestelmä mahdollistaa haut PRH:n ylläpitämiin rekistereihin, tehokkaamman tiedonsaannin ja pienemmät tiedonhankinnan kulut.

Projekti toteutettiin ketterällä toimintamallilla ja DevOpsin parhaita käytäntöjä noudattaen, jolloin integraatioalustat saatiin käyttöön nopealla aikataululla. Tämä mahdollistaa lisäkehityksen nopealla syklillä ja lisäominaisuuksien toteutuksen tarpeen vaatiessa. Avoimen tiedon palvelu on avoinna kaikkina viikonpäivinä 24 tuntia vuorokaudessa ja tietoaineisto päivitetään kerran vuorokaudessa.

Uusia mahdollisuuksia

Ratkaisu mahdollistaa haut PRH:n ylläpitämiin rekistereihin, tehokkaamman tiedonsaannin ja pienemmät tiedonhankinnan kulut. Tämän asiosta tietoa voidaan jalostaa uusiin palveluihin ja liiketoimintoihin. 

“Yhteistyöstä jäi hyvä kokemus, arvostimme kovasti päivittäistä kommunikaatiota ja aikataulussa pysymistä. On mukava jatkaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa.”

– Mikko Pitkänen, projektipäällikkö, PRH

Näitä teknologioita käytimme

Mule ESB
Java
REST
JSON
Swagger
Jenkins

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevan lomakkeen kautta. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen ohjattua oikealle ihmiselle.