Kuva PONSSEn metsäkoneesta

PONSSE

Case PONSSE: Keskitetyllä prosessiorkestraat­toril­la tehokkuutta tehtaan valmistus­prosesseihin

Alfamen ja PONSSEn yhteistyössä hyödynnetään liiketoimintaprosessien automaatiota kilpailukyvyn varmistamiseksi

PONSSE

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

PONSSE valitsi Alfamen kumppanikseen tehtaansa valmistusprosessien automatisointiin. Alfame rakensi ja käyttöönotti PONSSElle keskitetyn prosessialustan eli prosessiorkestraattorin, jolle Vieremän tehtaan valmistusprosesseja on lähdetty siirtämään. Tavoitteena on keskittää prosessien hallinta vaiheittain prosessialustan päälle.

Yhteistyö on sujunut hienosti. Erityistä kiitosta Alfamen tiimi saa palveluasenteestaan: sovittuihin suunnitelmiin ja PONSSEn odotuksiin on pystytty vastaamaan kaikilla osa-alueilla määrittelyistä ja toteutuksen laadusta budjetin pitävyyteen saakka.

Prosessi­orkestraattorilla ketteryyttä valmistusprosessien jatkuvaan kehitykseen

Liiketoiminnan jatkuva kehittäminen on vahvasti osa PONSSEn strategiaa ja tapaa toimia. Myös yhteistyö Alfamen kanssa on ollut osa laajempaa kehityshanketta: tavoitteena on kehittää ja keskittää Vieremän tehtaan valmistusprosessien logiikkaa ja samalla tuoda prosessilogiikka laajemmin organisaation näkyville.

Taustalla vaikutti myös tarve ketteryyden lisäämiselle kehitystyössä. PONSSElla haluttiin löytää tapa, jolla jatkuvaa toimintamallien kehitystä voidaan toteuttaa keskitetysti yhdestä paikkaa ja yksinkertaisissa tapauksissa liiketoiminnan edustajien toimesta, ilman tarvetta koodimuutoksiin. Muutos- ja kehitystaajuus on PONSSElla kova, ja kehitystä tapahtuu toimintamallienkin näkökulmasta viikoittain.

Liiketoiminnan ja IT:n tiivis yhteispeli johtaa parhaisiin tuloksiin

Alfame lähti toteuttamaan PONSSElle valmistusprosessien logiikat yhteen kokoavaa prosessiorkestraattoria. Yhteistyö aloitettiin Proof-of-Concept-projektilla (PoC), jossa testattiin yksittäisessä prosessissa alustan soveltuvuutta PONSSEn tarpeeseen. PoC tarjosi PONSSElle myös mahdollisuuden tutustua uuden yhteistyökumppaninsa Alfamen toimintamalleihin. Hyvin sujuneen kokeilun jälkeen yhteistyö on jatkunut tiiviinä.

PONSSElla oli selvät tavoitteet liiketoimintaprosessien automaatiolle heti kättelyssä. Todellinen arvo liiketoimintaa automatisoivasta teknologiasta saadaan irti vasta, kun prosessien omistajat itse ymmärtävät automaation tarjoaman lisäarvon ja sitoutuvat sen vaatimiin toimintatapojen muutoksiin.

“Koko projektin lähtökohtana oli liiketoiminnan tarve: mitä toiminnoissa tarvitaan ja mihin suuntaan halutaan kehittyä. Tämän ratkaisemiseksi tarvitaan IT:n ja liiketoiminnan tiivistä yhteistyötä”, tiivistää PONSSEn päässä projektin ohjauksesta vastannut Teija Pesonen.

Pala kerrallaan kohti koko valmistusprosessin automatisointia

Prosessimoottori on nykyisin pystyssä vuorokauden ympäri ja siitä on tulossa keskeinen osa PONSSEn liiketoimintaa. Alfamen toimintamallin yhtenä etuna Pesonen mainitsee mahdollisuuden edetä suuren kokonaisuuden automatisoinnissa askel kerrallaan. Kun prosessiorkestraattori on asennettu, sen käyttöä voi laajentaa lähes loputtomasti.

“Tahtotila ja tavoite pitkällä aikavälillä on, että mahdollisimman paljon tuotantoprosessilogiikkaa siirretään prosessiorkestraattoriin. Lähdimme liikkeelle maltillisesti. Sisäisen ymmärryksen ja vastuun siirtymisen myötä on automatisointia tarkoitus laajentaa”, kertoo Pesonen tulevista suunnitelmista.

Liiketoimintaprosessien automaatioprojektissa ei riitä, että toimittaja ymmärtää ainoastaan teknistä kehitystä ja toteutusta. Pesosen mukaan prosessimoottorin kehitys on kokonaisuus, jossa on todella paljon eri prosessien ja järjestelmien välisiä riippuvuuksia. Laadukas määrittelytyö ja ymmärrys PONSSEn liiketoiminnasta ja näistä riippuvuuksista auttoivat Alfamea onnistumaan toimittajakumppanina.

Kiitosta saa erityisesti Alfamen aito kiinnostus projektin onnistumiseen ja PONSSEn tavoitteisiin. Alfamen tiimiä Pesonen kuvaa tiiviiksi, proaktiiviseksi ja jatkuvasti kehittyväksi. Tekemisen laatu koettiin korkeaksi kauttaaltaan yhteistyön alkamisesta tuotantoon viemiseen saakka.

“Yhteistyö on kauttaaltaan toiminut todella hyvin. Alfamen tiimi on ottanut hyvin vastuuta projektista ja on pystynyt toimimaan myös itsenäisesti. Suunnitelmat aikataulujen, toteutusten ja budjettien suhteen ovat pitäneet hyvin. Meistä tuntuu, että tiimi on ollut tekemisessä mukana sydämellä ja sitä arvostamme todella.”

Jäikö joku mietityttämään?

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää liiketoimintaprosessien automaatiosta ja siitä, miten se voisi hyödyntää sinun organisaatiotasi: ratkaisukonsulttiemme yhteystiedot.

Tutustu myös muihin referensseihimme!

“Meistä tuntuu, että tiimi on ollut tekemisessä mukana sydämellä ja arvostamme sitä todella.”

- Teija Pesonen, Manager, Development projects and QA Digital services and IT, Ponsse Oyj

Näitä teknologioita käytimme

Kubernetes
Azure DevOps
Alfresco Process Services prosessi­automaatio
BPMN
Elasticsearch
Robot Framework

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevan lomakkeen kautta. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen ohjattua oikealle ihmiselle.