Satu Logistics referenssi

SA-TU Logistics

Hallinnon järjestelmä­integraatioita ja ketterää yhteistyötä

Järjestelmiä ja lomakkeita: sähköinen asiointi lisää tarvetta integroinnille

SA-TU Logistics etsi integraatiokumppania, kun vanha taloushallinnon järjestelmä piti korvata uudella. Toive oli vähentää ajan ja rahan tuhrautumista tietojen manuaalisiin siirtoihin lomakkeesta ja järjestelmästä toiseen. Käyttöön otetuilla integraatioratkaisuilla SA-TU on onnistunut säästämään aikaa ja rahaa. Järjestelmäintegraatioiden lisäksi on tehty ketterästi myös muuta kehitystyötä: nyt työn alla on tilausjärjestelmä, jolla sujuvoitetaan asiointiprosessia niin asiakkaille kuin työntekijöille. 

SA-TU Logistics

SA-TU Logistics on kotimaan logistiikkapalveluihin erikoistunut yhtiö ja Suomen suurin yksityisessä omistuksessa oleva tulli-ilmoitusten tuottaja. Tullauspalveluiden lisäksi SA-TU tarjoaa muun muassa kuljetuspalveluita kotimaassa sekä tavarankäsittelyä. Vuoden 2019 liikevaihto oli noin 11 miljoonaa euroa.

Taloushallinnon tehtäviä haluttiin petrata sähköisemmiksi

SA-TU Logisticsilla huomattiin, että työntekijöillä kului aikaa prosesseihin, jotka olisi mahdollista toteuttaa automaattisesti. Esimerkiksi taloushallinnon piti muistaa tarkistaa tietoja useista lähteistä ja käsittelyä oli hajautettu moneen paikkaan. Haasteelliseksi tilanteen teki yrityksen laajat palvelualueet: käytössä on useita järjestelmiä, joiden välillä tiedon täytyisi kulkea. 

Monien järjestelmien käyttämisestä rinnakkain aiheutui pahimmillaan käytännön ongelmia: näppäilyvirheitä, laskujen viivästyksiä. Toimialasta riippumatta taloushallinto kohtaa samanlaisia haasteita, jos järjestelmäintegraatioissa on puutteita.

Prosessien sähköistäminen ja automatisointi on logistiikka-alalle tuttu haaste. Niin sisäistä työtä kuin asiakaskokemusta halutaan parantaa.

”Tarkoitus on viedä bisnestä sähköiseen asiointiin entistä enemmän”, kertoo SA-TU Logisticsin IT-päällikkö Pekka Karasjoki.

Suosituksen kautta löytyi omannäköinen kumppani

Kun oli aika uudistaa taloushallinnon järjestelmiä, SA-TU Logistics lähti etsimään itselleen kumppania. Erään toisen alan toimijan kautta kuului vihje, että Alfamelta löytyy tarvittavaa osaamista.

”Suositus johdatti meidät löytämään Alfamen”, kertoo Karasjoki. ”Keskustelujen alkaessa vahvistui käsitys, että Alfame on meidän oloisemme yritys, jossa on meidän kaltaisiamme ihmisiä”. 

SA-TU etsi itselleen nimenomaan kumppania tukemaan liiketoiminnan kehittämistä integraatioihin ja automaatioon liittyvillä ratkaisuilla, ja tähän tarpeeseen Alfame sopi erinomaisesti.

Järjestelmien vuoropuhelu mahdollistaa ajan ja rahan säästön

Käyttöönotettujen integraatioratkaisujen ansiosta manuaalinen työ vähenee SA-TU Logisticsilla, kun tieto kulkee automaattisesti eri järjestelmien välillä. Kun kaikki järjestelmäintegraatiot saadaan valmiiksi, ei tarvita ihmistä siirtämään tietoa lomakkeelta toiselle tai ensimmäisestä järjestelmästä toiseen ja kolmanteen.

Karasjoki suosittelee Alfamea kumppaniksi kenelle tahansa, joka tarvitsee integraatioita. 

”Alfame on osaava organisaatio, jossa on osaavia ihmisiä. Suosittelen keskustelemaan ja katsomaan, onko Alfame oikea kumppani”.

Toimivaa dialogia kaikkien osapuolten kanssa

Koko yhteistyön ajan SA-TU:n väki on pitänyt arjen työskentelyä alfamelaisten kanssa sujuvana ja miellyttävänä. Karasjoen mukaan he kokivat, että SA-TU:un panostetaan asiakkaana. Myös vaikeista asioista oli helppo puhua Alfamen kanssa. Jos suunnitelmia tarvitsi muuttaa, se onnistui ketterästi.

Projekteissa työskentelevät asiantuntijat tulivat tutuiksi, ja heidän kauttaan syntyi vahva luottamus alfamelaisiin. Alfame kommunikoi vaivatta myös useiden SA-TU:n asiakkaiden ja kumppanien kanssa projektien aikana. 

”Alfamelta on tullut hyviä ehdotuksia ja mielipiteitä. Yhteistyö ei ole yksinpuhelua”, Karasjoki kertoo.

Erityistä kiitosta Alfame saa myös kyvystään omaksua nopeasti logistiikka-alan prosessit ja haasteet. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme!

Ota yhteyttä

”Alfame on osaava organisaatio, jossa on osaavia ihmisiä. Suosittelen keskustelemaan ja katsomaan, onko Alfame oikea kumppani”.

Pekka Karasjoki, IT-päällikkö, SA-TU Logistics 

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevan lomakkeen kautta. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen ohjattua oikealle ihmiselle.