Ajat

Tuotannon­ohjaus­järjestelmän modernisointi

Mitattavia tuloksia oikea-aikaisesti

Lue ja katso kuinka Alfame ratkoi yhdessä iteroiden AJATin tuotannon­ohjaus­järjestelmän modernisaation haasteet.

Ajat

AJAT on suomainen röntgenkuvauksen monipuolisissa sovelluksissa käytettävien digitaalisten detektoreiden suunnitteluun, kehittämiseen ja tuotantoon erikoistunut kansainvälinen alansa johtava yritys.

Järjestelmän modernisointi oikea-aikaistaa tuotantoa

”Yhteinen ratkaisu löytyi iteraatioiden kautta, jossa Alfame kuunteli nöyrästi ideoita ja tuotti myös omia näkemyksiä optimaalisen toteutuksen synnyttämiseksi”

– Tuomas Pantsar, CTO, Oy AJAT Ltd.

AJAT on innovatiivisen lähestymistapansa myötä globaalisti johtava toimija digitaalisen röntgenkuvauksen detektoreiden kehittämisessä ja tuotannossa. AJATin tuotteet ovat parhaimmillaan korkeimman resoluution nopeissa röntgenkuvauksissa. AJATin sensoreita integroivat laitevalmistajat ympäri maailmaa monipuolisesti useisiin eri järjestelmiin vaihdellen aina hammaskuvauksesta teollisiin sovelluksiin asti.

Ratkaisun toteutus

AJAT etsi kumppania uudistamaan tuotannonohjausjärjestelmäänsä kasvavan liiketoimintansa tueksi. Tarpeena oli ratkaista käytettävyyden ja luotettavuuden haasteet, joita olemassa oleva järjestelmä ei pystynyt poistamaan. AJATilla oli myös oma kehitystiimi, jonka vahvistukseksi etsittiin luotettavaa ja ketterää kehityskumppania.

Alfame toteutti projektin pääosin etänä hyödyntäen virtuaalista Kanban-metodiikkaa. Tämä mahdollisti ketterän ja joustavan yhteistyömallin, jossa kontaktihenkilö oli kuitenkin tarvittaessa paikan päällä. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöliittymä toteutettiin moderneilla web-tekniikoilla. Projektissa huomioitiin käyttökokemus iteratiivisesti koko sen keston ajan. Taustajärjestelmä ja tietokannat toteutettiin jo aiempaan järjestelmään valituilla Microsoftin tekniikoilla.

Saavutetut hyödyt

Alfamen kanssa yhteistyössä toteutettu tuotannonohjausjärjestelmä mahdollistaa AJATille tehokkaan ja tarkan tuotannon seurannan. Tätä kautta saavutetaan mitattavia tuloksia, joihin johtava tekeminen pystytään ajoittamaan entistä tarkemmin juuri oikeaan aikaan sekä huomioiden myös tiukat viranomaismääräykset.

"Alfamen kanssa työskentely on ollut joustavaa sekä suoraviivaista ja projekti on saatu vietyä vauhdikkaasti maaliin.”

– Tuomas Pantsar, CTO, Oy AJAT Ltd.

 

Ratkaisussa käytettiin muun muassa seuraavia teknologioita

React
C#
SQL Server
.NET

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevan lomakkeen kautta. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen ohjattua oikealle ihmiselle.