Sarlin

Teollisen internetin ratkaisu paineilmajärjestelmien analysointiin

Lue kuinka Alfame ratkoi Sarlinin paineilmajärjestelmien analysointijärjestelmän modernisaation haasteet. 

Sarlin

Sarlin Oy Ab on teollisen paineilman, automaa- tion sekä ympäristöystävällisen energiateknologian edelläkävijä. Sarlin toteuttaa asiakkailleen sopivimmat teknologiaratkaisut ja hoitaa niiden ylläpidon ja huollon. Yrityksellä on syvällinen ymmärrys suomalaisesta teollisuudesta ja näkemystä teollisen internetin mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittäjänä.

Analyysijärjestelmän modernisointi helpottaa myyntiä

”Alfamella on hyvää kokemusta avoimen lähdekoodin tekniikoista ja web-pohjaisista ratkaisuista, myös Liferay alustana soveltui hyvin tarpeeseemme.”

- Sami Nyman, Development Manager, Sarlin Oy

Sarlin tekee teollisuuden paineilmajärjestelmien analysointipalvelua, jossa dataloggerit keräävät tietoja muun muassa paineilmaverkon paineista ja kompressorien virroista.

Aiemmin analysoinnin raportointityökaluna on käytetty Windowsin työpöytäohjelmaa, joka oli suunniteltu vain Sarlinin käyttöön. Sarlinilla päätettiin kehittää analysointipalvelua, koska se on havaittu erinomaiseksi myynnin työkaluksi.

Toimeksianto

Sarlin antoi Alfamelle toimeksiannon helppokäyttöisen webpohjaisen työkalun rakentamiseksi, jota myös Sarlinin ulkomaiset jälleenmyyjät voivat käyttää. Työkalu toteutettiin Liferay-teknologialla, joka portaalina tarjoaa etuja extranetin toteuttamiseen. Raportit jatkojalostetaan analyyseiksi, joiden perusteella määritellään asiakkaan energiatehokkuutta lisäävät toimenpiteet.

Tuloksena hyötyjä jälleenmyyjille

Jo nykyisellään perusdatan muodostaminen helppolukuisiksi graafeiksi on helpottunut merkittävästi. Tulevaisuudessa webpohjaisen ja helppokäyttöisen työkalun ansiosta Sarlinin ja sen jälleenmyyjien myynti kykenee nopeasti ja vaivattomasti tuottamaan asiakkaalle korkealaa- tuista näkemystä ja luomaan energiatehokkuut- ta sekä kustannussäästöjä lisääviä ratkaisuja.

"Meillä oli sellainen tunne, että Alfamella haluttiin oikeasti auttaa ja tehdä hyvä ratkaisu tarpeisiimme."

- Sami Nyman, Development Manager

Ratkaisussa käytettiin muun muassa seuraavia teknologioita

Liferay
Java
HTML5
Spring Framework
Apache Camel
Hibernate
jQuery
jqPlot
JasperReport
JSON
JUnit
mockito
iReport
opensagres xdocreport

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevan lomakkeen kautta. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen ohjattua oikealle ihmiselle.