<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

elinkaarenhallinta TULEVAISUUDEN TURVANA

Yhteistyötä on jatkunut jo useita vuosia ja Alfamen elinkaarenhallintapalvelun myötä ABB Transformers:n liiketoimintakriittisten ohjelmien kehittäminen ja toimivuus on turvattu. Laskentaohjelma, josta yhteistyö alkoi, on nopeampi, helppokäyttöisempi ja toimintavarma. Assembly Lines-ohjelman avulla tuotanto saa kokonaiskuvan koko tuotantoprosessista.

Luotettavaa ja systemaattista elinkaarenhallintaa

"Luotettavuudeltaan ja avoimuudeltaan Alfame on 10/10 kumppani."

Jari Koski, IS Manager, ABB Oy Transformers

Yhteistyön alkumetrit

Yhteistyö alkoi myynnin ja suunnittelun käyttöön tarkoitetun muuntajien laskentaohjelman kehittämisestä. Ohjelma oli rakennettu Visual Basic 6:lla ja C-kielellä. Käyttäjät raportoivat ohjelman olevan hidaskäyttöinen. Ohjelma myös kaatui usein, jolloin käyttäjät menettivät tietoja ja joutuivat aloittamaan laskentaprosessin alusta.

Alfame suoritti analyysin ohjelman avainongelmista ja muodosti raportin hitaus- ja kaatumisongelmien korjaamiseksi. Ohjelman arkkitehtuuria muutettiin ja laskentaohjelma optimoitiin. Projekti toteutettiin Scrum-mallilla.

Toimintamallin laajeneminen

Alfame sai toimeksiannon kehittää myös muita ABB:n käytössä olevia ohjelmia, kuten tuotan- non seurantaan tarkoitettua Liikennevalot-järjestelmää ja MDS:ää.

Yhteistyön myötä Alfame otti ohjelmien ylläpidon ja kehittämisen haltuunsa, analysoi systemaattisesti asiakkaan kehitystarpeita ja muodosti priorisoituja listoja kehitystoimenpiteistä.

Tuotantoon kehitettiin liikennevalojärjestelmää täydentävä ohjelma, Assembly Lines, joka poisti tarpeen käyttää järjestelmän tukena Exceliä.

Käytettyjä teknologioita

  • Visual Basic 6
  • C++
  • C#
  • SQL Server
  • .NET

Yhteistyötä on jatkunut jo useita vuosia ja Alfamen elinkaarenhallintapalvelun myötä ABB Transformers:in liiketoimintakriittisten ohjelmien kehittäminen ja toimivuus on turvattu. Laskentaohjelma, josta yhteistyö alkoi, on nopeampi, helppokäyttöisempi ja toimintavarma. Assembly Lines-ohjelman avulla tuotanto saa kokonaiskuvan koko tuotantoprosessista.

ABB Transformers Vaasassa valmistaa uuni- ja tasasuuntaajamuuntajia, laiva- ja offshore-muuntajia, taajuusmuuttajakäyttöjen ja rautateiden sähköistysverkon muuntajia sekä reaktoreita.

ABB:n muuntajia löytyy kaikkialta, missä sähköä tuotetaan, siirretään ja kulutetaan.

ABB Transformers

Kuulostaako hyvältä? Ota yhteyttä myyntiimme!
Ota yhteyttä