<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

TARJOUSLASKENNAN TYÖKALUN HALTUUNOTTO

Fläkt Woodsin Quotation Management System -työkalu toimii myyjien tarjouslaskennan välineenä eri maissa ja sen avulla muun muassa lasketaan hintoja eri valuutoilla. Työkalussa on useita eri rajapintoja muihin järjestelmiin. 

Luotettavaa ja systemaattista elinkaarenhallintaa

"Pitkäaikaisen ylläpitokumppanin vaihtaminen on aina riskialtista, mutta Alfamen kanssa toiminta on joustavaa. Kaikesta voidaan keskustella ja on turvallista, kun toiminta on Suomessa."

Tietohallintojohtaja Pertti Ojala, FläktWoods Oy

Yhteistyön alkumetrit

Halu turvata kotimainen tuki ja jatkokehitys joustavan kumppanin kanssa toimi lähtökohtana haltuunoton projektille. Tavoitteena oli projektin toteuttaminen kumppanin kanssa, joka pystyy tarjoamaan kokonaisen tiimin ohjelmiston kehittämiseen. 

Ratkaisun toteutus

Alfame toteutti ohjelmiston haltuunoton koodikatselmoinnilla, dokumentaatioon perehtymisellä ja ohjelmiston eheyttämisellä sekä tiimin perehdyttämisellä.

Ylläpitoa ja jatkokehitystä

Haltuunottovaiheen jälkeen yhteistyö on siirtynyt ylläpito- ja jatkokehitysvaiheeseen. Tiimi on resursoitu arkkitehti-, kehittäjä- ja projektipäällikkörooleilla varmistamaan pitkäaikainen ja jatkuva tuki kaikissa tilanteissa.

Käytettyjä teknologioita

  • C#
  • SQL Server
  • .NET
  • React

Fläkt Woods Oy on ilmankäsittelyalan asiantuntija ja uusien sovellusten kehittäjä, jonka liikevaihto on yli 110 miljoonaa ja henkilöstön lukumäärä noin 430. Fläkt Woods valmistaa ilmastointipuhaltimia, ilmastointikanavia ja ilmastoinnin päätelaitteita. Yritys kuuluu yli 30 maassa toimivaan ja 2300 henkilöä työllistävään kansainväliseen Fläkt Woods Groupiin.

Fläkt Woods Oy

Kuulostaako hyvältä? Ota yhteyttä myyntiimme!
Ota yhteyttä