Canon

Therefore-ratkaisun sähköisen allekirjoitus­prosessin automatisointi integraatio­väylällä

Yhteistyö uudistaa integraatioalustan ja ajattelua

Osana jatkuvaa integraatiokumppanuutta Alfame toteutti Canonin asiakkailleen tarjoamaan Therefore™-ratkaisuun automatisoidun ja interaktiivisen allekirjoituspalvelun prosessiohjatulla integratioalustalla. Automaattisen allekirjoitusprosessin ansiosta loppukäyttäjä pystyy hoitamaan dokumenttien allekirjoitusprosessin suoraan Therefore-palvelussa. Uusien toiminnallisuuksien arvo on merkittävä erityisesti niille Canonin asiakkaille, joiden liiketoiminnassa pyöritetään satoja ja tuhansia allekirjoitusprosesseja kuukaudessa. 

Lisäksi Alfame toteutti Canonille oman yleiskäyttöisen integraatioalustan, joka helpottaa Canonin integroitumista asiakkaittensa eri järjestelmiin.

Yhteistyö Alfamen kanssa uudisti Canonin sisäistä ajattelua siitä, miten integraatioita kannattaa tehdä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä Canon-integraatioväylä palvelee sähköisen allekirjoituksen lisäksi myös laajemmin yleiskäyttöisenä integraatioalustana.

Canon Oy

Canon Oy kuuluu maailmanlaajuiseen Canon EMEA -ryhmään, joka toimii noin 120 maassa ja työllistää noin 18 000 ihmistä. Canon tarjoaa tulostuksen-, dokumentin- ja informaationhallinnan sekä liiketoiminnan kehittämisen ja ulkoistusliiketoiminnan asiantuntijapalveluita. Canon on edelläkävijä myös ammattitulostamisen ratkaisuissa. Vuonna 1937 perustettu Canon on ollut kuvantamisen johtohahmo jo yli 80 vuotta.

Lähtötilanne ennen yhteistyötä – kumppanin etsintä vanhentuneen integraatioteknologian päivittämiseksi

Olimme tehneet integraatioita toisenlaisilla työkaluilla ja tarvitsimme siihen enemmän monipuolisuutta teknologian osalta.

– Petri Välimäki, Professional Services Manager

Alfamen ja Canonin yhteistyö ja integraatiokumppanuus alkoi sähköisen allekirjoituksen integraatioratkaisun päivittämisellä. 

“Ymmärrys meidän tarpeesta – sekä teknologisesta että toiminnallisesta näkökulmasta – oli tärkein yhteistyökumppanin valintaan vaikuttava seikka”, kuvailee Canonin Professional Services Manager Petri Välimäki.

Lopulliseen ostopäätökseen vaikutti suuresti myös Alfamella työskentelevät ihmiset ja heidän ammattitaitonsa. Canonilla haluttiin valita tuleva yhteistyökumppani varsin huolellisesti.

Vahva integraatio- ja prosessiautomaatio-osaaminen sekä ammattimainen projektijohto allekirjoitusprosessin kehityksessä

"Laadimme yhdessä etenemissuunnitelman ja sen eri vaiheet. Suunnitelmassa myös pysyttiin", kommentoi Välimäki.

Sähköisen allekirjoituksen osalta Canonin liiketoimintaprosessiin liittyy monia erilaisia vaiheita. Prosessi menee esimerkiksi eri poluille riippuen sen tilasta eri vaiheissa, ja siksi prosessien mallintaminen olikin tärkeä vaihe. Kun prosessi kokonaisuutena oli määritelty ja mallinnettu, pystyttiin rakentamaan uutta integraatioratkaisua.

Alfamen ja Canon yhteistyön Välimäki tiivistää seuraavasti: 

“Toimituksessa uudistimme sähköisen allekirjoituksen integraatioratkaisun ja samalla saimme yleiskäyttöisen Canon-integraatioalustan.”

Projektin etenemiseen ja yhteistyön sujumiseen ollaan Canonilla varsin tyytyväisiä: Alfame pysyi sovituissa aikatauluissa ja budjetissa. Välimäki kiittelee etenkin Alfamen integraatio-osaamista.

“Alfamea voimme suositella toimijoille, joilla on tarve rakentaa integraatioratkaisu tietojärjestelmien välille.” 

Canonille toteutettua integraatioalustaa Välimäki suosittelee aina omille asiakkailleen ja kokee sen tuovan heille selkeää lisäarvoa.

Alustan avulla Canon voi viedä tiedonhallinnan ratkaisuja aiempaa monimuotoisempiin ympäristöihin.

Integraatioalustan ansiosta resurssisäästöä, parantunut näkyvyys allekirjoitusprosessin etenemiseen ja virheiden minimointi

Canon toimittaa asiakkailleen dokumentinhallintajärjestelmiä. Alfamen rakentama integraatioratkaisu antaa paremmat kyvykkyydet integroida Canonin järjestelmä asiakkaiden erilaisiin järjestelmiin.

Yhteistyön lähtökohtana oli siis saada sähköinen allekirjoitus toimimaan sujuvasti dokumentinhallinnan kanssa, mutta integraatioalustaa tullaan hyödyntämään myös muissa sovelluksissa lähitulevaisuudessa.

Canonin ennakko-odotukset sähköisen allekirjoituksen integraatioalustan uudistamisen osalta täyttyivät.

”Ratkaisu vastaa meidän oletuksiamme, kykenemme tekemään muitakin toteutuksia integraatioalustan avulla, joten siinä mielessä odotukset ovat täyttyneet. Onnistunut yhteistyö on myös luonut uusia odotuksia.”

Toimivan integraatioalustan lisäksi keskeistä on ollut myös tietoisuuden herääminen alustan mahdollisuuksista ja hyödyistä Canonin liiketoiminnalle laajemmassa mittakaavassa.

Sujuvaa yhteistyötä, jonka uudisti sisäistä ajattelua

Yhteistyö Alfamen kanssa näkyy monissa eri asioissa, joista tärkeimmät ovat sisäisen ajattelun kehittyminen ja integraatioalustan hyödyt meidän omassa asiakasrajapinnassa.

– Petri Välimäki, Professional Services Manager

Onnistuneen yhteistyön takana oli Alfamen ymmärrys Canonin haasteista sekä oikean ratkaisun löytäminen. 

“Yhteistyö on ollut varsin sujuvaa ja joustavaa, kaikki on tapahtunut ilman viiveitä”, Välimäki kiittelee ja jatkaa, “myös viestintä oli hyvää ja sujuvaa.”

Vaikka sähköisen allekirjoituksen osalta projekti on tullut päätökseensä, jatkuu yhteistyö Canonin ja Alfamen välillä integraatioalustan laajemman hyödyntämisen merkeissä.

Uusia toteutuksia edistetään jo kovaa vauhtia!

Toteutus ja teknologiat

Uusi integraatioalusta vie allekirjoitusta kaipaavat asiakirjat Visma Signiin ja palauttaa ne takaisin järjestelmään allekirjoituksen jälkeen. Integraatioratkaisu antaa myös väliaikatietoja asiakirjan tilasta. Suurin hyöty on manuaalisten työvaiheiden väheneminen, mikä helpottaa asiakirjojen hallintaa huomattavasti.

Näitä teknologioita käytimme

Java
Mule ESB
Mule Kernel 4
Kubernetes
Ansible
Activiti
GitHub
Spring Framework
Maven
Docker
MariaDB

Palvelut

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille yhteydenottopyynnön alla olevan lomakkeen kautta. Kerro viestissäsi, mitä asiasi koskee, jotta saamme sen ohjattua oikealle ihmiselle.