<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=135298703709534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitä on integraatio? 

Integraatio tarkoittaa yksinkertaisesti järjestelmien tai ohjelmistojen toisiinsa liittämistä. Ohjelmistot tai järjestelmät voivat olla eri alustoilla tai tekniikoilla toteutettuja, mutta integraation avulla ne saadaan keskustelemaan keskenään.

Käytännössä integraation myötä tieto kulkee paikasta toiseen -  kyse ei kuitenkaan missään nimessä ole vain tiedonsiirrosta paikasta A paikkaan B! Kun pirstaloitunut tieto kootaan yhteen paikkaan, hyötyy koko liiketoiminta. Lue blogistamme lisää, mitä järjestelmäintegraatio on selkokielellä.

Integraatio tuo kilpailuetua ja hyötyjä koko liiketoiminnalle

Integraation hyödyt ovat moninaiset, mutta yhtenä suurimpana hyötynä on manuaalisen työn väheneminen. Automaation avulla työntekijä voi käyttää aikaansa tuottavaan työhön, kun koneet hoitavat rutiinitehtävät. Toisaalta myös tietovirheet vähenevät, kun tieto siirtyy ajantasaisena ja luotettavana ilman manuaalisia työvaiheita.  

Järjestelmäintegraatio tuo mukanaan myös lisäarvotietoa dokumentaation avulla. Kun kaikesta jää jälki, voidaan esimerkiksi ongelmakohtiin puuttua helposti. Myös tietojärjestelmäarkkitehtuuri yksinkertaistuu, jolloin on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä sekä järjestelmien ylläpito helpottuu.  

Integraation hyödyistä voit lukea lisää oppaastamme.

Älykäs integraatio

Vaikka integraatio mielletään usein vain tiedonsiirroksi paikasta toiseen, on kyse paljon muustakin. Esimerkiksi Zapierin kaltaiset palvelut eivät osaa havaita puutteita tai poikkeumia kesken integraation - ne joko toimivat tai eivät toimi.

Kun integraatioon kuitenkin liitetään älykkyyttä, voidaan ihminen ja kone ikään kuin linkittää keskenään, jolloin automaatio tuo ihmiselle tiedon poikkeumasta. Esimerkiksi jos myyntilaskun tiedot ovat puutteelliset, voi kone ensin yrittää täydentää niitä ja mikäli se ei onnistu, pyytää se ihmisen apuun. Lue liiketoimintaprosessien hallinnasta ja sen hyödyistä tarkemmin lisää! 

Lue lisää integraatioista:

Tutustu myös asiakascaseihin:

Lataa maksuttomat oppaat:

Integraatio-opas sujuvaan jarjestelmaintegraatioonIntegraatio-opas sujuvaan tietojärjestelmäintegraatioon

Avain ketterän liiketoimintastrategian toteuttamiseen

Avain ketterän liiketoimintastrategian toteuttamiseen - API/Ohjelmointirajapintaopas IT-päättäjille

Kuulostaako hyvältä? Ota yhteyttä myyntiimme!
Ota yhteyttä