Janne Tirkkonen

Uusimmat tekstit kirjoittajalta Janne Tirkkonen

Digitalisaatio ja johtaminen

Liiketoimintaprosesseja pyritään digitalisoimaan ja automatisoimaan. Mikä ero näillä kahdella oikeastaan on? Kansainvälisen tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin mukaan digitalisoinnin tarkoituksena on luoda ja tuottaa jotain uutta asiakkaille tai liiketoiminnalle, ei vain parantaa jo olemassa olevaa.

Lue blogikirjoitus

Integraatiot ja API

Mikropalveluarkkitehtuuri on ohjelmiston suunnittelussa käytetty arkkitehtuurimalli, jossa sovelluskokonaisuus on hajautettu ja jaettu itsenäisiksi prosesseiksi, usein eri palvelimille tai pilvipalveluun. Lue lisää mikropalveluiden hyödyntämisestä ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin tarpeisiin!

Lue blogikirjoitus

Digitalisaatio ja johtaminen

Oikein toteutettuna liiketoiminnan automatisointi parantaa työn tehokkuutta, laatua ja tuottavuutta sekä vähentää manuaalisen työn määrää ja siten myös kustannuksia. Automatisointiin liittyy kuitenkin omat ongelmansa. Pureudumme tyypillisimpiin liiketoimintaprosessien automatisoinnin virheisiin tässä artikkelissa, jotta osaat välttää ne organisaatiossanne!

Lue blogikirjoitus

Integraatiot ja API

Saumattomat ja virtaviivaiset prosessit sekä sisäisesti, asiakkaiden kesken kuin toimittajienkin kanssa ovat monesti vain haavetta – tieto ei siirry ajantasaisena silloin kuin pitäisi, tai sen siirtämiseen kuluu manuaalista työtä ja aikaa. Tämä luo tietysti tehottomuutta, mistä on syytä pyrkiä eroon. Helpotusta tähän tuovat integraatiot, jotka oikein toteutettuina tuovat tulosta koko liiketoiminnalle. Lue, miten!  

Lue blogikirjoitus

Integraatiot ja API, Digitalisaatio ja johtaminen

Me Alfamella suhtaudumme liiketoiminnan digitalisointiin intohimoisesti ja pyrimme aina toteuttamaan asiakkaillemme parhaita mahdollisia ratkaisuja. Tutustu näihin asiakastarinoihin ja lue kuinka Canon, Patentti- ja rekisterihallitus ja Oulun yliopisto kehittivät toimintaansa yhteistyössä Alfamen kanssa!

Lue blogikirjoitus

Digitalisaatio ja johtaminen

Tökkiikö liiketoiminnassanne jokin solmukohta? Eikö liiketoimintaprosessejanne ole vielä mallinnettu? Kuluuko aikaa edelleen manuaaliseen työhön, vaikka kehittämiseen pitäisi satsata enemmän? Monen yrityksen toiminta pyörii yhä näin 2010-luvun loppupuoliskolla aikaansa jäljessä, vaikka mahdollisuuksia olisi vaikka mihin. Lue tästä blogiartikkelista, millaisia riskejä prosessien digitalisoinnilla voi estää ja millaisia hyötyjä sen avulla on mahdollista saavuttaa!

Lue blogikirjoitus

Digitalisaatio ja johtaminen

Kokonaisarkkitehtuuri on strategisen johtamisen väline, jonka tavoitteena on yhtenäistää organisaation toimintoja ja rakenteita. Sen avulla koko organisaation toimintaa sekä hallitaan että kehitetään kokonaisuutena, jossa liiketoiminnan tavoitteet määrittävät kehittämisen ja sen suunnan.

Panostaminen kokonaisarkkitehtuurityöhön tuo mukanaan lukemattoman määrän hyötyjä koko organisaatiolle, mutta millaisia sudenkuoppia kokonaisarkkitehtuurityöhön liittyy ja miten niitä on mahdollista ennakoida?

Lue blogikirjoitus

Digitalisaatio ja johtaminen

Vaikka yleensä katseemme on jo tulevassa, on hyvä välillä kääntää katsetta hieman taaksepäin. Näin syksyn alun kunniaksi nostamme tähän koosteen tämän vuoden suosituimmista blogiteksteistämme, jotka ovat keränneet runsaasti lukukertoja. Joukossa on myös vanhempia artikkeleja, jotka ovat kuitenkin yhä edelleen ajankohtaisia ja kiinnostavia. Tässä siis suosituimmat blogiartikkelimme tänä vuonna:

Lue blogikirjoitus

Digitalisaatio ja johtaminen

Tekes on julkaissut tänä syksynä mikro- ja pk-yrityksille suunnatun 5000 euron arvoisen innovaatiosetelin. Rahoituksen tavoitteena on kannustaa myös pieniä yrityksiä testaamaan uusia tuotteita ja palveluita sekä mahdollistaa innovaatioiden suunnittelu ja kehittäminen. 

Innovaatiosetelin käyttökohteeksi soveltuvat esimerkiksi innovaatioprojektien valmistelut, erilaiset kokeilut, tuote- ja palvelukehitykset sekä innovaatiotoimintaan liittyvät testauspalvelut. Ehtona rahoituksen saamiseksi on käyttää sellaista ulkopuolista palveluntarjoajaa, joka tarjoaa omasta yrityksestä puuttuvaa osaamista tai asiantuntemusta. Setelistä löydät lisätietoja Tekesin sivuilta.

Lue blogikirjoitus

Digitalisaatio ja johtaminen

Yrityksen liiketoimintaprosessien digitalisointi toteutetaan tyypillisesti projektina, sillä projektimuotoinen työskentely on luonteva tapa viedä asioita eteenpäin. Varsinainen projektin aloittaminen saattaa kuitenkin tuntua hankalalta sen vuoksi, että digitalisointi koetaan yleensä monimutkaiseksi ja aikaa vieväksi projektiksi, jonka ohelle muille töille ei jää aikaa. Digitalisointiin ryhtyminen vaatii toki sitoutumista, jotta haluttu lopputulos saavutetaan, mutta itse projektin ei kuitenkaan tarvitse olla vaikea ja raskas. 

Ketä sitten projektin suunnitteluun ja itse toteutukseen olisi hyvä ottaa mukaan? Esittelemme seuraavaksi meidän kokemuksemme mukaan kriittisimmät tehokkaaseen projektiryhmään kuuluvat henkilöt ja roolit: 

Lue blogikirjoitus